Fişă matricolă penală: Zenovie Pâclisanu
|

(1886-1957) Teolog greco-catolic, istoric, secretar al Marii Adunări Naţionale de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, membru al … Read More

Fişă matricolă penală: Iuliu Hossu
|

(1885-1970) Episcop greco-catolic de Gherla (din 1917) şi apoi de Cluj-Gherla (din 1930), militant pentru Unire, este cel care a … Read More

Fişă matricolă penală: Silviu Dragomir
|

(1888-1962) Istoric, participant la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 şi secretar al acesteia, profesor … Read More