Fişă matricolă penală: Iuliu Hossu
|

(1885-1970) Episcop greco-catolic de Gherla (din 1917) şi apoi de Cluj-Gherla (din 1930), militant pentru Unire, este cel care a … Read More