Fişă matricolă penală: Zenovie Pâclisanu
|

(1886-1957) Teolog greco-catolic, istoric, secretar al Marii Adunări Naţionale de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, membru al … Read More