Recensământul populaţiei concentraţionare din România în anii 1945-1989
|

De-a lungul celor treisprezece ani de existenţă, Centrul de studii al Memorialului (cel care îi pregăteşte baza de date şi … Read More

Fişă matricolă penală: Aurel Vlad
|

(1875-1953) Promotor al Unirii din 1918, membru în Consiliul Dirigent, membru al Partidului Naţional Român şi apoi fondator şi fruntaş … Read More

Fişă matricolă penală: Mihai Popovici
|

(1879-1966) Demnitar în Consiliul Dirigent, fruntaş al Partidului Naţional Ţărănesc, ministru – succesiv – al Lucrărilor Publice, al Finanţelor, de … Read More

Fişă matricolă penală: Aristina Pop
|

Născută la 13 mai 1931, în Lăpuşul Românesc Pădurarul Nicolae Pop din Lăpuşul Românesc a condus grupul de rezistenţă din … Read More

Fişă matricolă penală: Victor Papacostea
|

(1900-1962) Istoric, fondator al Institutului de Studii Balcanice din Bucureşti, fruntaş P.N.L., fost subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale … Read More

Fişă matricolă penală: Petre Papacostea
|

(1893-1969) Licenţiat în drept, eminent avocat. Secretar politic al generalului Averescu. Director general al Poştelor în guvernul Averescu (1926-1927). În … Read More

Fişă matricolă penală: Zenovie Pâclisanu
|

(1886-1957) Teolog greco-catolic, istoric, secretar al Marii Adunări Naţionale de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, membru al … Read More

Fişă matricolă penală: Ion Nistor
|

(1876-1962) Istoric şi militant unionist bucovinean, membru al comitetului de organizare a Adunării Naţionale de la Cernăuţi care a hotărât … Read More

1 2 3 4 39