Home » Română » Memorial » Diverse » Andrea Dobes – Fürtös

Andrea Dobes – Fürtös

posted in: Diverse

andreea-furtos-dobesStudii:

2011 – Doctor în istorie, Institutul de Istorie „George Bariţ” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, cu tema Spaţiul concentraţionar comunist din România. Penitenciarul Sighet (1950-1955), coordonator CS I dr. Gheorghe Iancu.

2001 – 2002 – Program de pregătire în Muzeologie generală, specialitatea Memorialistică, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Bucureşti.

1998 – 1999 – Masterat în Istorie contemporană şi relaţii internaţionale, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

1994 – 1998 – Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, specializarea istorie contemporană.

1990 – 1994 – Liceul Teoretic ,,Dragoş Vodă din Sighetu Marmaţiei, profil Filologie – Istorie.

 

 

Activitatea profesională: iulie 1999 – prezent: muzeograf, Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet

 

Colaborare la realizarea unor săli din cadrul muzeului:

Sala 8: Alegerile din 1946

Sala 38: Sala demnitarilor

Sala 5: Geografia şi cronologia spaţiului concentraţionar

 

Prezentarea muzeului sau realizarea de ghidaje tematice diverselor grupuri de vizitatori ai Memorialului

Participare la dezbaterile, simpozioanele şi Şcoala de Vară organizate la Memorialul Sighet

Colaborare la introducerea informaţiilor în baza de date „Recensământul populaţiei concentraţionare din România în anii 1945-1989”

 

Campanii de istorie orală privind următoarele teme de  cercetare :

 • Fenomenul concentraţionar în România
 • Colectivizarea agriculturii în Maramureş
 • Rezistenţa armată anticomunistă în munţi
 • Drama Bisericii Greco-Catolice

 

Domenii de interes:

 • Metodele şi mijloacele de instaurare şi instituţionalizare a regimului comunist în România, cu precădere următoarele teme:

colectivizarea agriculturii

rezistenţa armată din munţi

sistemul concentraţionar

– elita politică și religioasă interbelică în dosarele Securității

 

 

Cărți și ediții:

 • Sistemul penitenciar din România comunistă. Cazul închisorilor din Transilvania, Editura Mega, Cluj-Napoca, în curs de apariție (coautor alături de Virgiliu Țârău, Ioan Ciupea, Robert Fürtös, Mihai Croitor).
 • Reprimarea elitelor interbelice. Colonia „Dunărea” Sighet (1950-1955), Sighet, Editura Valea Verde, 2010.
 • Făgăraş. Închisoarea poliţiştilor, volumele I-III, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2007 (coautor alături de Ioan Ciupea, Virgiliu Ţârău, Florentin Olteanu, Robert Fürtös, Cosmin Budeancă).
 • Ilie Lazăr. Consecvenţa unui ideal politic, Editura Argonaut, Cluj, 2006.

 

Cărţi şi ediţii publicate la Fundaţia Academia Civică:

 

 • Ilie Lazăr. Consecvenţa unui ideal politic (2015).
 • Alexandru Zub la Sighet, editor alături de Ioana Boca (2012).
 • Colectivizarea în Maramureş. Contribuţii documentare (1949-1962), editor alături de Robert Fürtös, Gheorghe Mihai Bârlea, (2004).
 • Iuliu Maniu. Un creator de istorie (2008).
 • Memoria închisorii Sighet, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2003 (coautor alături de Alexandru Rațiu, Gheorghe Pătrașcu, Gheorghe Andreica, Ioan Dunca, Nuțu Roșca, Ioan Ciupea, Claudiu Secașiu).

 

 

Studii și articole de specialitate (selectiv)

 • Iezuiți în România comunistă. Cazul părintelui Rafael Haag”, volum omagial dedicat profesorului Dennis Deletant cu prilejul împlinirii a 70 de ani de viață, coordonatori: Virgiliu Țârău, Ottmar Trașcă, sub tipar.
 • Limitele asumării identităţii religioase. Cazul părintelui Iuliu Raţiu, în „Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism”, coord. Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Editura Polirom, Iași, 2015, pp. 435-452.
 • Episcopul Anton Durcovici în Penitenciarul Sighet Principal, în „În umbra crucii. Articole şi studii despre viaţa şi activitatea episcopului Anton Durcovici”, coord. Ștefan Lupu, Editura Sapientia, Iași, 2013, pp. 248-279.
 • Nebun pentru Hristos”. Soarta unui părinte iezuit în timpul regimului comunist. Otto Canisius Farrenkopf (1888-1967), în „Pro Memoria. Revistă de istorie ecleziastică”, nr. 10-11, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București, 2011-2012, pp. 245-281.
 • Aspecte privind activitatea Organizației de Bază din Penitenciarul Sighet (mai 1950-iulie 1955), în „Revista Arhivei Maramureșene”, nr. IV, Baia Mare, 2011, pp. 245-268.
 • Preotul Rafael Friedrich (1914-1969). Portret de dosar, în „Pro Memoria. Revistă de istorie ecleziastică”, nr. 9, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București, 2010, pp. 203-217.
 • Canonicul Czumbel Lajos în dosarele Securităţii (1950-1967), în „Revista Arhivei Maramureşene”, nr. III, Baia Mare, 2010, pp. 235-257.
 • 60 ani de la arestările din 5/6 mai 1950. Premisele distrugerii elitei politice interbelice, în „Caietele Brătianu”, nr. 1, Societatea Academică ,,Gheorghe I. Brătianu”, Sighetu Marmaţiei, 2010, pp. 75-83.
 • Vicarul Aloisiu Boga şi regimul comunist, în „Pro Memoria. Revistă de istorie ecleziastică”, nr. 8, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București, 2009, pp. 181-215.
 • Episcopul Alexandru Todea în dosarele Securităţii (1961-1989), în „Stat şi viaţă privată în regimurile comuniste”, coord. Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Editura Polirom, Iași, 2009, pp. 310-323.
 • Preoţi catolici în atenţia Securităţii. Cazul Gheorghe Pătraşcu (1958-1989), în „Forme de represiune în regimurile comuniste”, coord. Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Editura Polirom, Iași, 2008 , pp. 304-318.
 • Personalul administrativ al Penitenciarului Sighet. Profiluri umane, în „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu”, XLVI, Series Historica, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca, 2007, pp. 401-432.
 • Anchete în sistemul penitenciar românesc. Studiu de caz: Vasile Ciolpan (1955), în „Acta Musei Napocensis”, 41-44, Historica, II, Cluj-Napoca, 2007, pp. 187-200.
 • Represiunea comunistă în România. Studiu de caz: penitenciare şi colonii de muncă în Maramureş, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 3/4, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarsimului, 2007.
 • Episcopul Alexandru Rusu şi regimul comunist (1958-1963), în „Revista Arhivei Maramureşene”, nr. 1, Baia Mare, 2008, pp. 88-106.
 • Ilie Lazăr în documentele Securităţii (1964-1976), în „Rezistenţa anticomunistă. Cercetare ştiinţifică şi valorificare muzeală”, ed. Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Iulia Pop, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2006, pp. 129-135.
 • Demnitari arestaţi. Studiu de caz: Ilie Lazăr (1947-1964) în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ»”, XLIV, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca, 2005, pp. 349-383.
 • Etape şi tactici în colectivizarea agriculturii maramureşene (1949-1962) în „Memoria. Revista gândirii arestate”, nr. 49, Fundaţia Culturală Memoria, București, 2004, pp. 22-39.
 • Speranţă şi iluzie în anii ’50. Aspecte privind rezistenţa armată anticomunistă în Maramureş, în „Anuarul de Istorie Orală”, nr. V, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004, pp. 96-123.
 • Un martir al Bisericii Greco-Catolice, în „Ioan Suciu. Apostolul tinerilor”, Blaj, Mitropolia Română Unită, Greco-Catolică, 2003, pp. 33-54.
 • Mărturii despre drama femeii române în perioada 1950-1964, înAnuarul de Istorie Orală”, nr. IV, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, pp. 215-235.
 • «Revoluţiile negociate» din Europa Centrală. Cazul Ungariei, în „Analele Sighet 10. Anii 1973-1989: Cronica unui sfârşit de sistem”, editor Romulus Rusan, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2003, pp. 986-992.
 • Amintiri şi reflecţii despre primii ani ai «democraţiei populare» în România, în „Anuarul de Istorie Orală”, nr. III, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, pp. 161-175.
 • Aspecte privind învăţământul de partid din municipiul Sighetu Marmaţiei în 1969, în „Analele Sighet 9. Anii 1961-1972: Ţările Europei de Est, între speranţele reformei şi realitatea stagnării”, editor Romulus Rusan, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2001, pp. 715-719.
 • Răspunderi şi responsabilităţi. Aspecte privind procesul grupului Ţurcanu (1954), în „Analele Sighet 8. Anii 1954-1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului”, editor Romulus Rusan, Fundaţia Academia Civică, București, 2000, pp. 408-425.