Home » Deutsch » Zentrum für Studien » 1945 Dokumentar Dateien » Şantaj în Ardealul de Nord

Şantaj în Ardealul de Nord

1945 martie 1, Bucureşti. Raport al Marelui Stat Major către Preşedinţia  Consiliului de Miniştri referitor la abuzurile, suferinţele şi umilinţele la  care sunt supuşi românii din nordul Transilvaniei.
 
România                                       Nr. 590201 din 1 martie 1945
Ministerul Apărării Naţionale                  Marele Stat Major
Marele Stat Major                                     Secţia a II-a către
Secţia a II-a                                               Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Biroul de Contrainformaţii                   Cabinet 
Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
1. În Ardealul de Nord, sub masca comunismului, activitatea iredentistă maghiară se manifestă din plin, căutând să sfideze şi să umilească tot ce este românesc astfel:
Tricolorul românesc este interzis şi boicotat peste tot.
Elevii de liceu care purtau cocarda naţională la butonieră au fost arestaţi.
Manifestările naţionale sunt interzise sub orice formă.
Românii sunt obligaţi să folosească numai limba maghiară în relaţiile cu autorităţile. Sub prefectul Jud. Mureş a dispus ca întreaga corespondenţă adresată prefecturii să se scrie numai în limba maghiară considerată ca oficială. 
2. Zilnic se semnalează numeroase cazuri în care românii şi în special intelectualii sunt umiliţi, arestaţi în mod abuziv, cu rea-credinţă şi maltrataţi, insinuându-se că ar fi arestaţi.
Ofiţerii, subofiţerii şi soldaţi ai armatei române, veniţi pentru a-şi vedea familiile rămase în Ardealul de Nord sunt arestaţi, escortaţi pe străzi de organe civile ale poliţiei populare maghiare şi puşi în mod umilitor la corvezi în văzul populaţiei şi al comandamentelor militare sovietice.
Şeful Marelui Stat Major                     Şeful Secţiei a II-a,
General C. Eftimiu                               Colonel A. Runceanu
Arhivele Statului Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Cabinetul Sănătescu-Rădescu, dosar 38/1944-1945, f.273-274
 
 
 
1945 martie 4, Sibiu. Notă informativă întocmită de Direcţia Generală a Poliţiei cu privire la deportarea unor români şi saşi în U.R.S.S. şi   
politica pe care o desfăşoară comuniştii maghiari faţă de românii din Ardealul de Nord. 
4 martie 1945
Românii deportaţii de sovietici, în cadrul măsurilor de ridicare a minorităţilor germani, în Ardealul de Nord
Odată cu ridicarea cetăţenilor de origine etnică germană, din Ardealul de Nord, au fost ridicaţi şi deportaţi de către organele sovietice şi un număr considerabil de români, între 16-46 ani, bărbaţi şi 18-35 ani, femei.
Astfel în ziua de 8 ianuarie a.c. numai în comuna Sanislau-Sălaj, au fost ridicate 414 persoane, majoritatea români-bărbaţi şi femei, care după ce au fost îmbarcaţi în trenuri împreună cu saşii au fost transportaţi cu destinaţie necunoscută.
Asemenea cazuri s-au petrecut şi în localitatea Careii Mari, Tăşnad, Ciumeşti, etc.
Comuniştii unguri din Ardealul de Nord, se dedau la acţiuni de teroare, faţă de populaţia românească forţând-o să se înscrie în Partidul Comunist, din care cauză foarte mulţi români,  s-au refugiat în Ardealul de Sud.
Arhivele Statului Bucureşti, fond Direcţia Generală a Poliţiei, dosar 2/1945, f. 48.
 
Documente din volumul „România. Viaţa Politică în Documente 1945”, coordonator Ioan Scurtu, Arhivele Statului din România, 1994 
 
 
Vă invităm să citiţi şi celelalte materiale din Dosarul documentar 1945