Alexandru Lapedatu amintiri

Category:

Titlu: Alexandru Lapedatu amintiri
Autor: Ioan Opriș


Ediția pe hârtie:
Editura Albastră, Cluj Napoca, 1998, prefață, ediție îngrijită, note și comentarii de Ioan Opriș, 300p. +15 ilustrații și 28 anexe.

ALEXANDRU LAPEDATU – ISTORIC ȘI OM POLITIC
Ioan Opriș

Alexandru Lapedatu (14 sept. 1876 Săcele – 30 august 1950 Sighetul Marmaţiei), ca istoric cu o bogată operă științifică dar și ca om politic, liberal de prim rang, a cunoscut nenumărate fațete ale societății românești, personalități și înfăptuiri, la unele dintre acestea fiind martor sau actor important. Multe din faptele sale le-a consemnat în scris reflectând asupra lor, comentându – le și evaluându – le după proprile criterii.
Într-un prim volum de Amintiri (Editura Dacia, Cluj – Napoca, 1985) am făcut publice reflecțiile sale. Dar datorită cenzurii acestea nu au putut apărea integral. În lucrarea de față se restituie așadar textul complet după manuscrisele păstrate de fiica istoricului. Sunt completate astfel cele scrise în mai multe etape, uneori cu un evident aspect fragmentar, ultimele însemnări datând din 11 septembrie 1948. Personalități de maximă valoare publică – Spiru C. Haret, C.I. Istrati, I . Kalinderu, Ion și Vintilă Brătianu, I. Gh. Duca, D.A. Sturdza, Gr. Tocilescu, D. Onciul, I. Bianu, C. Rădulescu-Motru, A.C. Popovici, Miron Cristea, V. Goldiş, Octavian, Goga, Ion Antonescu, regele Carol al II – lea și am redus enumerarea la aceștia – apar între cei cu care Al. Lapedatu a avut legături, a conlucrat sau s-a aflat în apropierea lor.
Amintiri savuroase, unele, valoroase prin mărturia directă, altele, iar cele mai multe de o vizibilă obiectivitate recompun evenimente memorabile sau caracterizează personaje foarte importante. Prin ele se pot reconstitui fapte, decizii și idei magistrale care ilustrează România interbelică văzută și judecată de un istoric vizionar. Unele explică – prin istoria personală, familială – rolul familiei tradiționale, al școlii și al bisericii dar și funcționarea instituţiilor sau a parlamentului.
Față de volumul anterior (1985), amintirile surprind numeroase notații directe făcute la fața locului: cele cu I. I. C. Brătianu pe muntele Găina sau în Basarabia; cele care îi privesc pe Nicolae Titulescu, Ion Antonescu sau pe Grigore Antipa, pe Carol al II lea, Pe generalul Berthelot, pe geograful De Martonne, pe cehul Beneš, pe rusul Litvinov sau pe ungurul Banffi. Multe însemnări se referă la monumente sau la muzee sau la lucrările Comisiunii Monumentelor Istorice, altele prezintă viața academică sau momente politice memorabile.
Iconografia volumului este destinată familiei Lapedatu iar documentele anexate sunt cele mai multe acte de stat care confirmă rolul istoricului în viața publică din România. Cartea adaugă noi informații, le nuanțează și completează pe multe din cele cunoscute și înscrie astfel un reper memorialistic important.
Publicarea completă a Amintirilor aparține eforturilor de recuperare științifică și culturală sporite pe seama personalităților care au avut contribuții valoroase pentru modernizarea României.