Home » Română » Centrul de Studii » Recensământ » Fişă matricolă penală: Onisifor Ghibu

Fişă matricolă penală: Onisifor Ghibu

posted in: Recensământ

Onisifor Ghibu(1883-1972)

Pedagog, doctor în filosofie şi pedagogie la Jena, militant pentru Unire, demnitar în Consiliul Dirigent, profesor la Universitatea din Cluj, unul dintre fondatorii şcolii de pedagogie româneşti; lucrări privind istoria învăţământului, membru corespondent al Academiei Române (1919).

După o primă arestare în 1945, este rearestat la 10 decembrie 1956 şi condamnat la 2 ani închisoare corecţională pentru că „a întreprins acţiuni împotriva regimului democrat popular al RPR”. A fost eliberat la 13 ianuarie 1958.

 

Fişă de încarcerare:

Fişă de încarcerareFişă de încarcerare