Home » Română » Memorial » Evenimente » O nouă apariţie editorială: Viaţa ţărănească în comunism. Mărturii din judeţele Teleorman, Olt şi Ialomiţa

O nouă apariţie editorială: Viaţa ţărănească în comunism. Mărturii din judeţele Teleorman, Olt şi Ialomiţa

posted in: Evenimente

VIAȚĂ ȚĂRĂNEASCĂ ÎN COMUNISM. Mărturii din judeţele Teleorman, Olt şi Ialomiţa
Interviuri de Nicolae Drăguşin, Ştefan Marinescu şi Gabriel Catalan

Editor, studiu introductiv şi aparat critic Nicolae Drăguşin

 

Colecţia Istorie Orală, Seria Recviem pentru ţăranul român

 

 

Pentru a rezuma istoricul acestei cărți, întrucât cărțile care vorbesc despre istorie au ele însele istoria lor, voi spune că pune laolaltă 19 interviuri. Cu excepția a două, acestea au fost înregistrate între 1999 și 2009. Interviurile au fost alese în așa fel încât să prezinte nu numai o imagine a vieții țărănești, care a însemnat inclusiv revolte împotriva
cotelor și a colectivizării pământului (adică a desființării proprietății private), cât mai ales o imagine a unor destine
personale sub comunism în care rezistența se amestecă indistinct cu o firească cultură a supraviețuiri. De aceea au
fost alese acele persoane care au trăit în mediul rural sau care, prin originea și experiența lor, aveau ceva de spus
despre viața la sat. Din punct de vedere geografic, am ales ca eșantion reprezentativ satele și comunele din actualul
județ Teleorman care, la data faptelor, includea și o parte din fostul județ Vlașca (desființat la reforma administrativă
din 1950). Am adăugat interviurile pe care le-am realizat în comuna Văleni din județul Olt și cele din comune aflate
acum în județul Ialomița. Mai precis, interviurile se referă la cele întâmplate în comunele Ciuperceni, Orbeasca de
Jos, Orbeasca de Sus, Siliștea, Văleni, Beiu, Tătărăștii de Jos, Tătărăștii de Sus, Dobrotești, Merișani, Dridu, Drăgoiești. 

Nicolae Drăguşin, editor