Home » Français » Centre d’Etudes » Fichiers documentaire 1945 » Propagandă la Radio Moscova

Propagandă la Radio Moscova

1945 2 martie, Moscova. Ştire trimisă de postul de radio Moscova, în  limba română, cu privire la situaţia politică internă din România (lupta pentru instaurarea unui guvern al Frontului Naţional Democrat).
Postul Moscova – ora 21, 30
Cronica evenimentelor internaţionale publicată în ziua de 1 martie de ziarul „Krasnaia Svezda”: „După ruperea relaţiilor cu Germania hitleristă, România a avut destul timp pentru a lupta împotriva reacţionarilor fascişti.”
Poporul român unit în jurul Frontului Naţional-Democrat, a înţeles că partidele istorice oferă adăpost legionarilor şi tuturor acelora din slujba lui Hitler.
În ultimul timp reacţionarii fascişti au dat frâu liber agitaţiilor lor. În loc de a porni la luptă împotriva fascismului, generalul Rădescu a încercat să le dea ajutor.
La Bucureşti şi în alte oraşe din România, în cadrul unor demonstraţii populare, poporul a cerut un guvern al Frontului Naţional-Democrat. La aceste demonstraţii au luat parte şi reprezentanţi ai Partidului Naţional Țărănesc, care au adoptat o atitudine contra lui Maniu. 
Arhivele Statului Bucureşti, Fond Ministerul Propagandei Naţionale, Buletine, Dosar 19/1945, p.22
 
 
Documente din volumul „România. Viaţa Politică în Documente 1945”, coordonator Ioan Scurtu, Arhivele Statului din România, 1994  
 
 
Vă invităm să citiţi şi celelalte materiale din Dosarul documentar 1945