Home » Română » Centrul de Studii » Recensământ » Recensământul populaţiei concentraţionare din România în anii 1945 – 1989

Recensământul populaţiei concentraţionare din România în anii 1945 – 1989

posted in: Recensământ

De-a lungul existenţei sale, Centrul de studii al Memorialului (cel care îi pregăteşte baza de date şi punerea în valoare) a reuşit să strângă un număr considerabil de documente, fie de la foştii deţinuţi şi deportaţi pe motive politice, fie de la arhivele Ministerului Justiţiei.

Între acestea, cele mai importante prin caracterul lor oficial sunt fişele matricole penale ale celor ce au trecut prin închisori şi lagăre de muncă. Deşi în număr de doar 93.000 (şi acestea salvate dintr-un număr mult mai mare, dispărute sau distruse), ele constituie un eşantion cu valoare ştiinţifică ridicată, suficient pentru stabilirea a numeroase date caracteristice sistemului concentraţionar din România în perioada 1945-1989.

Toate aceste considerente ne-au condus la întocmirea unui proiect de istorie-sociologie-statistică pe care l-am denumit “Recensământul populaţiei concentraţionare din România în anii 1945-1989”, care – pe lângă marea lui importanţă în alcătuirea în continuare a muzeului – va constitui în final un studiu şi o carte.

În colaborare cu statisticienii şi informaticienii am stabilit o metodologie care să permită extragerea din zecile de mii de fişe a tuturor datelor: media de vârstă a condamnaţilor, motivul condamnării (articolul din codul penal), pedeapsa medie în ani (pentru întregul eşantion), pedepsele medii pe diferite perioade (anii ’50, anii ’60, etc.), studiile, profesiunile, confesiunea, sexul persoanelor condamnate (în procente) şi multe alte asemenea caracteristici.

După încheierea studiului statistic, vom avea o imagine exactă asupra structurii interne a sistemului concentraţionar. Vom şti capacitatea la un moment dat a închisorilor, mişcarea deţinuţilor de la o închisoare la alta, creşterea şi descreşterea valurilor de arestări de la o perioadă la alta.

Chiar dacă numărul fişelor pe care lucrăm este cu mult inferior celor două milioane la care se estimează totalul victimelor din gulagul românesc (deţinuţi, internaţi administrativ, deportaţi, strămutaţi, D.O. – adică persoane cu domiciliu obligatoriu, prizonieri, internaţi în azilele psihiatrice cu caracter politic sau, pur şi simplu, oameni trecuţi prin anchete), putem aprecia că eşantionul de care dispunem (cca 5%) este reprezentativ şi ne poate da, prin justa proporţionalitate, o idee corectă despre ceea ce a fost represiunea comunistă.

Deocamdată publicăm câteva rezultate preliminare ale acestui studiu, care continuă.

Totodată, prin publicarea câtorva fişe matricole penale, vrem să dăm o idee despre amestecul de cinism şi meticulozitate care caracteriza birocraţia carcerală.

Harta Gulagului românesc

Fişe matricole penale grup:

 

 

Fişe matricole penale: