Home » Română » Muzeul Sighet » Vizită virtuală » Etaj II » Muzeul Sighet: Sala 76 – Viaţa cotidiană

Muzeul Sighet: Sala 76 – Viaţa cotidiană

posted in: Etaj II

Viața cotidiană în anii comunismului a parcurs o evoluție sinuoasă, în funcție de condițiile economice și politice.

Naționalizarea industriei, colectivizarea agriculturii, planurile cincinale de tip sovietic au dus la scăderea randamentului economic și la o egalizare în sărăcie a populației. În această primă perioadă a comunismului mizeria cotidiană a fost mascată de o sufocantă propagandă stalinistă.

După o relativă redresare economică și liberalizare politică, în primii ani de duSala 76pă 1964 (anul declarării independenței față de Moscova), regimul comunist a recăzut într-o degringoladă economică și culturală, cauzată de hiperindustrializare, de sistemul autarhic al investițiilor, de scufundarea României într-o izolare culturală marcată, de astădată, de cultul personalității de tip chino-coreean.

Cele două perioade sunt ilustrate în această sală prin obiectele, imaginile și sunetele caracteristice, prin șabloanele și obiceiurile, uniformele și modele, lozincile și șlagărele, tabu-urile și mentalitățile care au însoțit viața majorității populației României…

…Aceea care nu trăia dincolo de gratii, ci își permitea libertatea supravegheată din afara zidurilor…