Fişă matricolă penală: Mihai Popovici

(1879-1966) Demnitar în Consiliul Dirigent, fruntaş al Partidului Naţional Ţărănesc, ministru – succesiv – al Lucrărilor Publice, al Finanţelor, de … Read More

Fişă matricolă penală: Onisifor Ghibu

(1883-1972) Pedagog, doctor în filosofie şi pedagogie la Jena, militant pentru Unire, demnitar în Consiliul Dirigent, profesor la Universitatea din … Read More