Home » Deutsch » Gedenkstätte » Nachrichten » Nevoia de condamnare internaţională a crimelor regimurilor comuniste totalitare

Nevoia de condamnare internaţională a crimelor regimurilor comuniste totalitare

posted in: Nachrichten

Rezoluţia 1481 (2006) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei „Necesitatea unei condamnări internaţionale a crimelor regimurilor comuniste totalitare” (de pe site-ul www.coe.int)

 1. Adunarea Parlamentara face trimitere la Rezoluţia 1096 /1996 asupra măsurilor de demantelare a moştenirii vechilor regimuri totalitare comuniste.
 2. Regimurile comuniste totalitare, care au fost în Europa Centrală şi Orientală în secolul trecut, şi care exista încă în numeroase ţări ale lumii, au fost marcate, fără excepţie, de violări masive ale drepturilor omului. Aceste violări care variază în funcţie de cultură, de ţara şi de perioada istorică includ asasinate, execuţii fie ele individuale sau colective, decese în lagărele de concentrare, moartea prin înfruntare a sute de mii şi milioane de persoane, deportări, tortura, munca forţată şi alte forme de tortură colectivă, persecuţii pe motive etnice sau religioase, atingeri ale libertăţii de conştiinţa, de gândire şi de expresie şi ale libertăţii presei şi pluralismului politic.
 3. Crimele au fost justificate în numele teoriei luptei de clasă şi al principiului dictaturii proletariatului. Interpretarea celor două principii făcea legitimă eliminarea categoriilor de persoane considerate ca periculoase pentru construirea unei societăţi noi şi, în consecinţă, ca inamici ai regimului comunist totalitar. în fiecare ţară, victimele erau în mare parte autohtone. Acesta este mai ales cazul populaţiilor foste sovietice care au fost în număr foarte mare victime ale naţionalităţii dominante.
 4. Adunarea recunoaşte că, în ciuda crimelor regimurilor comuniste totalitare, anumite partide comuniste europene au făcut un drum relativ important în realizarea democraţiei.
 5. Căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală şi Orientală nu a fost urmată nici de o anchetă internaţionala exhaustiva aprofundata, nici de o dezbatere asupra crimelor acestor regimuri. Pe deasupra, crimele în chestiune nu au fost condamnate de comunitatea internaţionala aşa cum s-a întâmplat în cazul oribilelor crime comise de naţional-socialism (nazism).
 6. În consecinţă, marele public este prea puţin conştient de crimele comise de regimurile comuniste totalitare. Partidele comuniste sunt legale şi încă active în anumite ţări, care nu şi-au luat distanţa în raport cu crimele comise în trecut de regimurile comuniste totalitare precedente.
 7. Adunarea este convinsă că luarea la cunoştinţa a istoriei este una dîntre condiţiile de îndeplinit pentru a se evita repetarea unor crime similare în viitor. Pe deasupra, judecata morală şi condamnarea crimelor comise joacă un rol important în educaţia tinerelor generaţii. O poziţie clară a comunităţii internaţionale asupra acestui trecut ar putea să le servească drept referinţă pentru viitoarele lor acţiuni.
 8. În plus, adunarea este de părere că victimele crimelor comise de regimurile comuniste totalitare încă în viaţă sau familiile lor merita compasiune, comprehensiune şi recunoştinţa pentru suferinţele lor.
 9. Există încă regimuri comuniste totalitare în anumite ţări ale lumii sub care continua să se producă crime. Pretinsele interese naţionale nu trebuie să împiedice ţările Consiliului Europei să critice regimurile comuniste totalitare actuale, atunci cândacestea o merita. Adunarea condamna cu vigoare toate aceste violări ale drepturilor omului.
 10. Dezbaterile şi condamnările care au avut loc până în prezent în anumite ţări membre ale Consiliului Europei nu dispensează Comunitatea Europeană să ia, ea însăşi, o poziţie Clara asupra crimelor comise de către regimurile comuniste totalitare. Consiliul Europei are obligaţia morala să o facă neîntârziat acest lucru.
 11. Consiliul Europei este în poziţia de a lansa o dezbatere la nivel internaţional asupra acestor probleme. Toate fostele tari comuniste din Europa, cu excepţia Belarus, sunt astăzi membre ale Consiliului Europei, iar protecţia drepturilor omului şi statul de drept sunt valori fundamentale pe care le apară.
 12. în consecinţă, Adunarea Parlamentara condamna cu vigoare violările masive ale drepturilor omului, comise de regimurile comuniste totalitare şi aduce un omagiu victimelor acestor crime.
 13. De asemenea, Adunarea Parlamentara invita toate partidele comuniste şi postcomuniste din statele membre ale Consiliului Europei care nu au făcut încă examinarea istoriei comunismului şi a propriului lor trecut să se distanţeze faţă de raport cu crimele comise de regimurile comuniste totalitare şi să le condamne fără ambiguitate.
 14. Adunarea Parlamentara estimează faptul că limpezimea acestei poziţii adoptate de comunitatea internaţionala va favoriza continuarea reconcilierii. De altfel, există speranţa că această evoluţie va încuraja istoricii din lumea întreagă să continue cercetările vizând stabilirea şi verificarea obiectivă a derulării faptelor istorice.