Home » Română » Memorial » Evenimente » 10 iunie 1997, Memorialul sighet declarat de Statul român ”ansamblu de interes național”

10 iunie 1997, Memorialul sighet declarat de Statul român ”ansamblu de interes național”

posted in: Evenimente

LEGE nr.95 din 10 iunie 1997
privind declararea complexului “Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet” ca ansamblu de interes naţional

Textul actului publicat în M.Of. nr. 121/12 iun. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – Se declară ansamblu de interes naţional complexul format din închisoarea Sighet, cimitirul Cearda şi terenul aferent, sub denumirea de “Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet”, situat în municipiul Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş.

Art. 2. – Ansamblul prevăzut la art. 1 se delimitează prin planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. – Terenul şi construcţiile cu dotările aferente închisorii Sighet şi cimitirului Cearda sunt atribuite Fundaţiei “Academia Civică”, în folosinţă gratuită, pe termen de 50 de ani.

Art. 4. – Punerea în valoare a ansamblului “Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet” se face de către Fundaţia “Academia Civică”.

Art. 5. – Finanţarea activităţilor de punere în valoare, de cercetare, de studii şi de personal ale ansamblului  “Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet” se asigură prin Ministerul Culturii, din alocaţiile nominalizate anual în bugetul de stat, precum şi din alte fonduri legal constituite, sub coordonarea Fundaţiei “Academia Civică”.