2 august 1945

posted in: Dosar documentar 1945

Din jurnalul lui Corneliu Coposu:

Lui Maniu i se comunică confidențial, prin Cordell Hull, că, la discuțiile de la Potsdam (dintre Stalin și Truman), Truman a insistat ca în fostele țări satelite să se instaureze, cu concursul aliaților, guverne liber alese de populație, conform clauzelor stipulate la Yalta. Stalin ar fi răspuns că „în țările respective guvernele liber alese ar fi guverne antisovietice, ceea ce Uniunea Sovietică nu poate admite”. Truman, foarte descumpănit, a făcut cunoscut acest punct de vedere delegației britanice, propunând ca cele două delegații anglo-saxone să caute o soluție acceptabilă pe care să o negocieze cu sovieticii.

 

Corneliu Coposu, „File dintr-un jurnal interzis”, Editura Vremea, București, 2014