Home » Română » Memorial » Diverse » 22 PLUS, nr. 314: Cărţi publicate de Fundaţia Academia Civică

22 PLUS, nr. 314: Cărţi publicate de Fundaţia Academia Civică

posted in: Diverse

Editor Romulus Rusan

Colecţia Analele Sighet
• Nr. 1: Memoria ca formă de justiţie, 1994  • Nr. 2: Instaurarea comunismului – între rezistenţă şi represiune, 1995
• Nr. 3: Anul 1946 – începutul sfârşitului, 1996 • Nr. 4: Anul 1946 – scrisori şi alte texte, 1997 • Nr. 5: Anul 1947 – căderea cortinei, 1997 • Nr. 6: Anul 1948 – instituţionalizarea comunismului, 1998
• Nr. 7: 1949-1953 – Mecanismele terorii, 1999 • Nr. 8: 1954-1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului, 2000
• Nr. 9: 1961-1972. Ţările Europei de Est între speranţele reformei şi realitatea stagnării, 2001 • Nr. 10: Anii 1973-1989 – Cronica unui sfârşit de sistem, 2003

Colecţia Biblioteca Sighet
• Nr. 1: Gheorghe Onişoru, Alianţe şi confruntări între partidele politice din România – 1944-1947, 1996
• Nr. 2: Reuben H. Markham, România sub jugul sovietic, 1996 • Nr. 3: Dan M. Brătianu, Martor dintr-o ţară încătuşată, 1996 • Nr. 4: O enigmă care împlineşte şapte ani, 1997 • Nr. 5: Cu unanimitate de voturi, sentinţe ale proceselor politice, reunite şi comentate de Marius Lupu, Cornel Nicoară şi Gheorghe Onişoru, 1997 • Nr. 6: Maria G. Brătianu, Gheorghe I. Brătianu – enigma morţii sale (cu un studiu de Şerban Papacostea şi o Addenda Ion C. Brătianu), 1997 • Nr. 7: Dennis Deletant, România sub regimul comunist, 1997 • Nr. 8: Gheorghe Onişoru, România în anii 1944 – 1948. Transformări economice şi realităţi sociale, 1998 • Nr. 9: Alexandru Raţiu, Gheorghe Pătraşcu, Gheorghe Andreica, Nuţu Roşca, Andrea Dobeş, Ioan Ciupea, Claudiu Secaşiu, Memoria închisorii Sighet, 1999
• Nr. 10: Exerciţii de memorie,  postfaţă de Ana Blandiana (seria Adolescent), 1999
• Nr. 11: Ilie Lazăr, Amintiri, 2000
• Nr. 12: Ion Bălan, Universul concentraţionar din România în anii 1945-1964, 2000 • Nr. 13: Nicoleta Franck, De la Iaşi la Geneva, de pe Bahlui pe Leman: amintiri, 2000 • Nr. 14: Thierry Wolton, Roşu. Brun. Răul secolului, 2001 • Nr. 15: Exerciţii de speranţă, cu o postfaţă de Ana Blandiana (seria Adolescent), 2001 • Nr. 16: De unde vine extremismul, 2001, cu o postfaţă de Ana Blandiana (seria Adolescent) • Nr. 17: Cum aş vrea să fie familia mea, cu o postfaţă de Ana Blandiana (seria Adolescent), 2001 • Nr. 18: Alexandru Raţiu, Gheorghe Pătraşcu, Gheorghe Andreica, Ioan Dunca Nuţu Roşca, Andrea Dobeş, Ioan Ciupea, Claudiu Secaşiu, Memoria închisorii Sighet (ediţia a II-a revăzută şi adăugită), 2003 • Nr. 19: Sergiu Grossu, În adâncul abisului, 2004

Colecţia Documente
• Nr. 1: Lovitura de stat din 30 decembrie 1947. Preliminarii militare şi consecinţe politice (documente selectate şi adnotate de Mircea Chiriţoiu), 1997 • Nr. 2: Thomas S. Blanton, Ce ştia preşedintele Truman despre România (un raport din 1949 al serviciilor secrete americane), 1997
• Nr. 3: Timişoara în arhivele Europei Libere (17-20 decembrie 1989), documente, coord. Miodrag Milin, 1999
• Nr. 4: Helmut Müller-Enbergs, Agenţii, informatorii şi spionii STASI în Republica Federală Germană, 1999
• Nr. 5: Rezistenţa anticomunistă în munţii Banatului în documente, coord. Miodrag Milin, 2000 • Nr. 6: Ulrich Burger, Misiunea Ethridge în România (ediţie română, engleză, germană, prefaţă de Dennis Deletant), 2000 • Nr. 7: Ioana Boca, 1956 – un an de ruptură. România între internaţionalismul proletar şi stalinismul antisovietic, 2001 • Nr. 8: Andrea Dobeş, Robert Furtos, Gheorghe M. Bârlea, Colectivizarea în Maramureş, 2004

Colecţia Istorie orală
• Nr. 1: Bukovski la Sighet, 2002
• Nr. 2: Şcoala memoriei, 2002
• Nr. 3: Courtois la Sighet, 2003
• Nr. 4: Şcoala memoriei, 2003
• Nr. 5: O zi de toamnă cândva, 2004
• Nr. 6: Şcoala memoriei, 2004 • Nr. 7: Cei care au spus NU, 2005 • Nr. 8: Şcoala memoriei, 2005 • Nr. 9: Şcoala memoriei, 2006 • Nr. 10: Aristina Pop-Săileanu, Să trăiască partizanii, până vin americanii, interviu de Liana Petrescu, 2008 • Nr. 11: Şcoala memoriei, 2007 • Nr. 12: Colectivizarea în Maramureş, 2009 • Nr. 13: Doina Cornea, Jurnal. Ultimele caiete şi interviu de Georgeta Pop, 2009 • Nr. 14: Şcoala memoriei, 2008 • Nr. 15: Constantin Ionaşcu, Ororile şi farmecul detenţiei, interviu de Traian-Călin Uba, 2010

Colecţia Interval
Elena Spijavca, Munci şi zile în Bărăgan, 2004 (ediţia a 2-a, 2011)

Colecţia Viaţă cotidiană
• Nr. 1: Miron Costin, Radu Iftimovici, În slujba lui Esculap şi a Sfântului Francisc, 1998

Colecţia Ora de istorie
• Nr. 1: Romulus Rusan, Cronologia şi geografia represiunii comuniste în România. Recensământul populaţiei concentraţionare (1945-1989), 2007
• Nr. 1: Romulus Rusan, Chronologie et géographie de la répression communiste en Roumanie. Le récensement de la population concentrationnaire (1945-1989), 2007 • Nr. 1: Romulus Rusan, The Chronology and the Geography of the Repression in Communist Romania. Census of the Concentration Camp Population (1945-1989), 2007 
• Nr. 1: Romulus Rusan, Chronologie und Geografie der kommunistischen Unterdrückung in Rumänien: zählung der zwangsinternierten Bevölkerung (1945-1989), 2008 • Nr. 2: Dr . Nicu Ioniţă, Psihotrauma de detenţie şi urmările ei, mărturia personală şi ştiinţifică a unui supravieţuitor al experimentului Piteşti, 2008 • Nr. 3: Romulus Rusan, România în timpul Războiului Rece. Scurtă cronologie a evenimentelor, instituţiilor şi mentalităţilor (1945-1989), 2008 (ediţia a 2-a, 2011) • Nr. 3: Romulus Rusan, Romania During the Cold War. A Short Chronology of Events, Institutions and Mentalities (1945-1989), 2008
• Nr. 3: Romulus Rusan, La Roumanie pendant la guerre froide. Brève chronologie des événements, des institutions et des moeurs (1945-1989), 2009 • Nr. 4: Stéphane Courtois, Pata oarbă a memoriei europene. 23 august 1939: alianţa sovieto-nazistă, 2009
• Nr. 4: Stéphane Courtois, Le point aveugle de la mémoire européenne. Le 23 août 1939: lalliance sovieto-nazie, 2009
• Nr. 5: Thierry Wolton, De Gaulle şi Moscova, 2010 • Nr. 6: Romulus Rusan (coordonator) în colaborare cu Dennis Deletant, Ştefan Mariţiu, Gheorghe Onişoru, Marius Oprea, Radu Portocală, Stelian Tănase, Sfârşiţi odată cu trecutul negru! Sistemul represiv în România, 2010 • Nr. 6: Romulus Rusan (coordinateur), collaborateurs: Dennis Deletant, Ştefan Mariţiu, Gheorghe Onişoru, Marius Oprea, Radu Portocală, Stelian Tănase, Du passé faisons table rase! Le système repressif communiste en Roumanie, 2010

Comemorări
• Iuliu Maniu – un creator de istorie, 2003 • Maria Brătianu, Gh. I. Brătianu – enigma morţii sale, 2003 (reluarea ediţiei din 1997) • Ioan Suciu, episcopul tinerilor, 2003

În afara colecţiilor
• Mary McAleese, Despre împăcare. Iubirea în Haos, 2000 • Mihai Timaru, Destinul unui ofiţer, 2000 • Aurelian Bentoiu, Zodii şi zări, 2001 • Vladimir Bukovski, Şi se întoarce vântul (roman), 2002 • Constantin Fântână, Sentinţa, 2002 • Ion Eremia, Insula Robinson, 2003 • Gheorghe Leahu, Arhitect în epoca de aur, 2004 • Departe, în Rusia, la Stalino, selecţie de istorie orală de Hannelore Baier, prefaţă de Ana Blandiana, 2004
• Dennis Deletant, România sub regimul comunist, ed. a 2-a în 2006, ed. a 3-a în 2010 • Dennis Deletant, Romania under Communist Rule, ed. 1 în 1997, ed. a 2-a în 2006 • Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946. De la memoria colectivă la cercetarea istorică, 2007

Colecţia Multimedia
• Muzeul de luat acasă, O vizită virtuală a Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, 2008• Ţăranii şi comunismul, 2009

În colaborare cu Editura Humanitas
• Stéphane Courtois şi alţii, Cartea neagră a comunismului (cu o Addenda română şi hărţi), 1998. Prima ediţie în spaţiul est-european a marii lucrări de sinteză care a schimbat contururile istoriei comunismului.

În colaborare cu realizatorii proiectului Arhiva durerii. Mărturii ale terorii roşii în România (Ştefan Constantinescu, Cristi Puiu, Arina Stoenescu)
• Lucian Boia, Adrian Cioroianu, Tom Sandqvist, Arhiva Durerii, 2000

 

22 PLUS, nr. 314: Cărţi publicate de Fundaţia Academia Civică