Home » Română » Centrul de Studii » Simpozioane » 7 – 9 iulie 2000, Sighet: Anii 1954-1960 – Fluxurile şi refluxurile stalinismului

7 – 9 iulie 2000, Sighet: Anii 1954-1960 – Fluxurile şi refluxurile stalinismului

posted in: Simpozioane

simpozioane_simpozion_2000_1_500Peste 150 de istorici, jurnalişti şi martori ai evenimentelor au analizat temele perioadei: Congresul al XX-lea al PCUS şi raportul secret al lui Hruşciov privind crimele comise de Stalin, Reacţiile est-europene şi occidentale după dezvăluirile lui Hruşciov, Mişcările din Polonia, Revoluţia din Ungaria, Mişcări de solidaritate cu revoluţia maghiară, Conservatorismul şi luptele pentru putere din interiorul PMR, “Stalinismul antisovietic”, Pactul de la Varşovia şi Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, Îmbunătăţirea relaţiilor romano-iugoslave, Mişcările de rezistenţă din munţi, Rezistenţa în interior şi în exterior şi reacţiile guvernului roman, Mişcările studenţeşti din 1956, Intensificarea procesului de colectivizare, Noi răscoale ţărăneşti (1958-1960), “Lichidarea” chiaburimii, Retragerea trupelor sovietice din România, Noi valuri de arestări 1958-1960, Procesele publice ale intelectualilor.

Dintre participanţii din acest an îi amintim pe: Dennis Deletant (Anglia), Paul Michelson (SUA) Tatiana Pokivailova (Rusia), Antonina Kuzmanova (Bulgaria), Pierre Vallino (Franţa), Katharina Kilzer şi Hans Bergel (Germania), Katalin Somlai şi Andras Hegedus (Ungaria), acad. Alexandru Zub şi prof. Dumitru Sandru (Iaşi), Adrian Marino şi Stelian Mândruţ (Cluj), Dintre personalităţile exilului românesc ne-au făcut onoarea de a participa la simpozion Monseniorul George Surdu, Mircea Carp, Sergiu Grossu.

Serviciul divin de comemorare din Cimitirul săracilor a fost oficiat în acest an împreună de preoţi ortodocşi şi greco-catolici, avându-i pentru prima dată printre ei pe Mgr. Gheorghe Surdu, conducătorul misiunii greco-catolice de la Paris.