Home » Română » Memorial » Evenimente » Conferința CENTENARUL UNIRII. BASARABIA 1918-2018, Sighet, 9-12 martie 2018

Conferința CENTENARUL UNIRII. BASARABIA 1918-2018, Sighet, 9-12 martie 2018

posted in: Evenimente

Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței în parteneriat cu Fundația Hanns Seidel

organizează la Memorialul Sighet, în perioada 9-12 martie 2018, conferința CENTENARUL UNIRII. BASARABIA 1918-2018

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 9 martie

Sosirea participanţilor

Vizitarea Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței

 

Sâmbătă, 10 martie

 9.30-13.00

Prima masă rotundă

Anatol Petrencu, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova, Însemnătatea istorică a Unirii Basarabiei cu România (27 martie 1918)

Alexandru Gheţan, doctorand, Universitatea de Stat din Moldova,  Rolul Armatei Române în desfășurarea campaniei antiepidemice în Basarabia anilor 1918-1919

Armand Goșu, dr., istoric, Memorialul Victimelor Comunismului, Recunoașterea internațională a unirii Basarabiei cu România

Ion Xenofontov, conf. univ. dr., Universitatea de Stat din Moldova, Basarabeni în Academia Română (1918–1940)

Ioana Elena Secu, dr., cercetător, Institutul Național pentru Studierea Totalitarismului, Noua idee rusă și relațiile româno-sovietice: Cazul Basarabiei (1924-1941)

 

Discuții

 

 

16.00-19.30

A doua masă rotundă

Ana Cuculescu şi Nelea Cogălniceanu, studente, Universitatea „Alecu Russo”, Bălţi. Represiunea stalinistă în cazul deputaților Sfatului Țării: documente și mărturii

Dan Radu, doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, Aspecte ale activităţii Universităţii din Odesa (1941-1944)

Vasile Guţu, doctorand, Universitatea de Stat din Moldova. Vadim Pirogan despre munca prestată de el în Gulag

Liviu Ţîrău, conf. univ. dr., Universitatea Babeş Bolyai,  Documente  americane: de la Basarabia la RSS Moldoveneasă

Rodion Rusnac, doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, Instituirea orânduirii colhoznice în RSS Moldovenească: premise, mijloace, consecinţe

Mihai Croitor, conf. univ. dr., Universitatea Babeş Bolyai,  De la diferendele romano-sovietice la apropierea romano-chinezä: rolul chestiunii Basarabiei

 

Discuții

 

 

Duminică, 11 martie

9.30-12.00

A treia masă rotundă

Ludmila Stuparu, masterand, Universitatea București, Contribuția României la consolidarea democratică a Republicii Moldova prin asistență oficială pentru dezvoltare. Probleme și oportunități

Liviu Rotaru, student, Universitatea de Stat din Moldova. Relaţiile economice între Republica Moldova şi Federaţia Rusă: probleme şi tendinţe

Cătălina Bălan, masterand, ASE București, Specificități ale tranziției Republicii Moldova: 1988-2001

 

Discuții

 

12.00-13.00

Vernisarea expoziției GENERAȚIA UNIRII, VICTIMĂ A REPRESIUNII COMUNISTE, realizată de Centrul de Studii asupra Comunismului – celularul Memorialului Sighet, etajul I

Prezentarea expoziției programului „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941 şi 1944-1953”, Spațiul expozițional de la etajul II

Prezentarea expoziției Sub cer străin. Locuitorii Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din U.R.S.S. Anii 1940-1958, Spațiul expozițional de la etajul I

 

16.00-19.00

A patra masă rotundă

(Programul de Stat Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953)

 

Anatol Petrencu, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova, Locul şi însemnătatea memoriilor supravieţuitorilor deportărilor comuniste în ştiinţa istorică

Lidia Pădureac, dr., conf. univ., USARB, Foametea ca formă de represiune. Memoria victimelor și mărturiile crimelor comise de regimul totalitar-comunist în Basarabia în perioada anilor 1946-1947

Ludmila D. Cojocaru, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova, Copilăria în Gulag: recuperarea unei experiențe istorice traumatice

Virgiliu Bîrlădeanu, dr., conf. univ., Institutul de Istorie din Chișinău, Memoria recurentă. Strategii de supraviețuire și probleme de reintegrare socială în memoriile victimelor regimului sovietic de ocupație

 

Discuții

 

19.00-19.30

Concluziile conferinței

 

Luni, 12 martie

Plecarea participanţilor