Home » Română » Centrul de Studii » Monumente ale memoriei 1918-2018 » Cum ne vorbesc monumentele despre trecut? Un rezumat al proiectului Monumente ale memoriei, 1918-2018

Cum ne vorbesc monumentele despre trecut? Un rezumat al proiectului Monumente ale memoriei, 1918-2018

Monumentele sunt obiecte amplasate în locuri vizibile din spațiul public cu scopul de a aduce omagiu unei personalități, pentru a păstra memoria unor evenimente importante sau pentru a readuce în memoria publicului evenimente și personalități uitate. Câteodată totuși aceste monumente pot deveni elemente ale manipulării cu scopul de a schimba percepția publicului despre trecut.

Lunga prezență a acestor monumente în spațiul public ne permite să urmărim și cum se schimbă de-a lungul anilor importanța unor evenimente pe care respectivele monumente le comemorează. Astfel monumentele devin un indicator important al schimbărilor care intervin în memoria colectivă. Analizând istoria unor monumente – de la circumstanțele apariției lor și până la soarta lor ulterioară –  putem învăța și înțelege istoria unei țări.

Scopul proiectului Monumente ale memoriei, 1918-2018 este să prezinte informații despre modalitățile în care monumentele pot fi utilizate pentru a învăța despre istorie și pentru a înțelege mai bine rolul memoriei în conturarea identităților și valorilor.

Proiectul Monumente ale memoriei, 1918-2018 este un proiect educațional implementat în Polonia, Cehia, Slovacia și România de cinci organizații ale societății civile care sunt implicate în activități de promovare a cunoștințelor despre trecut și a educației civice și istorice:

  • Krzyżowa Foundation for Mutual Understanding in Europe (Polonia),
  • Paweł Włodkowic Institute (Polonia),
  • Centrum pro dokumentaci totalitnich rezimu, z.s. (Czech Republic),
  • Post Bellum SK (Slovakia),
  • Fundația Academia Civică – Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței (Romania).

Printre participanții la proiect s-au numărat elevi, studenți, cercetători, experți în domeniul istoriei, educației civice și istorice și profesori din Polonia, Cehia, Slovacia și România.

 

În cadrul proiectului a fost dezvoltat site-ul www.monuments-remembrance.eu care conține informații despre 300 de monumente selectate din cele patru țări menționate. Prezentările monumentelor au fost pregătite special pentru a evidenția nu doar ce descrie fiecărui monument, dar mai ales cum s-a schimbat semnificația lor de-a lungul anilor.

Pe site-ul menționat se găsește un ghid cu mai multe informații despre modul în care monumentele sunt folosite pentru a vorbi despre trecut (sau despre o anumită versiune a trecutului) precum și metodologia folosită la realizarea descrierilor monumentelor în cadrul proiectului. Tot pe site este disponibil și un ghid despre modul de utilizare a monumentelor în educația istorică. Astfel au fost create scenarii speciale și recomandări privind interpretarea monumentelor, inclusiv a acelora care pot provoca conflicte de interpretare.

 

Proiectul Monumente ale memoriei 1918-2018 a fost derulat în perioada 31 august 2018-31 ianuarie 2020 în Polonia, Cehia, Slovacia și România în cadrul programului Comisiei Europene Europa pentru cetățeni, acțiunea Memoria europeană.

 

Mai jos găsiți informații detaliate despre implementarea acestui proiect

 

În cadrul proiectului au fost organizate 5 evenimente

 

Evenimentul nr. 1: Întâlnirea partenerilor de proiect

Participare: La întâlnire au participat 28 de persoane, dintre care 20 din Polonia (Wrocław, Świdnica și Krzyżowa), 2 din Cehia (Praga), 2 din Slovacia (Bratislava) și 4 din România (București și Sighet).

Locul și data: Evenimentul a avut loc la Krzyżowa (Polonia) între 30.09-2.10.2018

Scurtă prezentare: În perioada 30.09-2.10.2018 la Krzyżowa a avut loc o întâlnire a reprezentanților următoarelor organizații: Krzyżowa Foundation (Polonia), Paweł Włodkowic Institute (Polonia), Post Bellum (Slovacia), Centrum pro dokumentaci totalitnich rezimu, z.s. (Cehia) și Fundația Academia Civică – Memorialul Victimelor Comunismului (România), partenere ale proiectului Monumente ale memoriei, 1918-2018.

În cadrul întâlnirii la care au participat experți în istorie din Polonia, Cehia, Slovacia și România s-a discutat despre politici educaționale în domeniul istoriei și despre activitățile civice în domeniul formării colective. Participanții au dezbătut metodologia și împărțirea responsabilităților în cadrul proiectului. Întâlnirea a inclus și un training pentru stabilirea metodelor de lucru cu tinerii, activitățile cu tinerii fiind o parte importantă a proiectului.

 

Evenimentul 2: Perioada de documentare – pregătirea descrierilor monumentelor

Participanți: 35 persoane dintre care 10 din Wrocław, Świdnica și Krzyżowa (Polonia), 3 din Praga (Cehia), 4 din Bratislava (Slovacia) 18 din București și Sighet (România).

Locul și data: Activitățile au fost desfășurate în Polonia, Cehia, Slovacia și România în perioada 3 octombrie 2018 – 30 iunie 2019.

Scurtă prezentare: Unul din principalele rezultate ale proiectului este realizarea a 300 de descrieri ale unor monumente din Polonia, Cehia, Slovacia și România care vor fi publicate pe un site accesibil publicului larg. Site-ul va fi o sursă de cunoaștere despre cum monumentele sunt folosite pentru a spune istoria și va deveni un instrument care să fie utilizat în activități educaționale cu tineri.

Experții din cadrul fiecărei organizații partenere au stabilit o listă cu monumentele din țările lor pe care le-au considerat interesante – prin circumstanțele edificării lor, soarta lor ulterioară și importanța lor – pentru a fi publicate pe website-ul proiectului.

Timp de mai multe lui echipele au strâns informații despre fiecare monument selectat, și au realizat și documentația fotografică.

Fiecare prezentare a fost realizată în două limbi, în limba țării respective și în limba engleză, care este limba de lucru a proiectului.

Prezentările au fost trimise apoi coordonatorilor de proiect care le-au postat treptat pe website-ul proiectului.

 

Evenimentul 3: Faza educațională – implicarea elevilor în proiect

Participare: 336 de persoane, dintre care 83 din Wroclaw (Polonia), 90 din Praga (Cehia), 75 din Bratislava, Ziar nad Hronom, Banská Bystrica (Slovacia), 88 din București, Cosești Argeș și Sighet (România).

Locul și data: Activitățile s-au desfășurat în Polonia, Cehia, Slovacia și România în perioada 1 martie 2019-30 iunie 2019.

Scurtă prezentare: Un element foarte important al proiectului este promovarea obiectivelor propuse și a informațiilor despre monumente în rândul elevilor și încurajarea lor de a face propria lor cercetare pentru a afla istoria unor monumente care sunt importante pentru istoria locală.

Astfel, experți implicați în proiect au participat la întâlniri cu elevii în școli din Polonia, Cehia, Slovacia și România. Scopul acestor întâlniri a fost de a le vorbi elevilor despre politicile istorice și despre modalitățile prin care societățile comemorează istoria națiunilor lor. Totodată elevilor le-au fost prezentate obiectivele proiectului Monumente ale memoriei, 1918-2018 și metodele de pregătire a descrierilor monumentelor în cadrul proiectului.

Apoi elevii au lucrat singuri sau în grupuri mici, sub coordonarea unui profesor de istorie sau a unui expert din organizațiile partenere ale proiectului. Elevilor li s-a cerut să aleagă un monument și să cerceteze nu doar circumstanțele creării respectivului monument, dar mai ales cum funcționează prezența acelui monument în sensibilizarea comunităților locale. Rezultatele acestor cercetări au fost prezentate în diverse forme: expoziții sau workshop-uri. Cele mai bune prezentări au fost publicate pe website-ul proiectului.

 

 

Evenimentul 4: Workshop-uri pentru elevi

Participare: 149 de persoane, 11 din Wrocław și Leszno (Polonia), 15 din Kaiserslautern (Germania), 15 din Odessa (Ucraina).

Locul și data: Krzyżowa (Polonia) în perioada 24-26 septembrie 2019.

Scurtă prezentare: În perioada 24-26 septembrie 2019 a avut loc la Krzyżowa (Polonia) un workshop educațional, parte a proiectului Memoria monumentelor 1918-2018. Au participat tineri din Polonia implicați și în alte activități educaționale din cadrul proiectului, alături de un grup de tineri din Germania și Ucraina. Workshopul a avut ca temă principal educația civică și a constat în conferințe despre memoria colectivă, conflicte ale memoriei, atitudinea față de patrimonial cultural străin și dificilul proces de analiză critică a trecutului – s-a luat ca exemplu decomunizarea în Polonia.

Evenimentul 5: Dezbatere și workshop la finalul proiectului

Participare: 56 de persoane, dintre care 43 din Wrocław, Świdnica, Varșovia, Krzyżowa (Polonia), 2 din Praga și Strakovice (Cehia), 5 din Bratislava (Slovacia) și 6 din București, Cosești Argeș și Sighet (România).

Locul și data: Întâlnirea a avut loc la Wroclaw (Polonia) în perioada 11-13 octombrie 2019.

Scurtă prezentare: În 11 octombrie, la Centrul de Cultură din Wroclaw a avut loc dezbaterea “Istoria în spațiul public. Cât de departe este trecutul?”. Au participat istorici și experți în educația istorică din Polonia, Republica Cehă, Slovacia și România. Publicul a adresat întrebări despre cum se discută despre istorie în spațiul public în fiecare țară. Experții au discutat și despre provocările cu care se confruntă educația istorică și despre diferențele în dezbaterea publică despre trecut în Polonia, Cehia, Slovacia și România. Cu același prilej au fost prezentate și rezultatele proiectului Monumente ale memoriei 1918-2018, anunțându-se și lansarea website-ului dedicat acestui proiect.

A fost ultimul eveniment organizat în cadrul proiectului.