Home » Română » Memorial » Evenimente » In memoriam Părintele Tertulian Langa

In memoriam Părintele Tertulian Langa

posted in: Evenimente

Teolog, filosof, scriitor şi plenipotenţiar al Bisericii Greco-Catolice Unite cu Roma, 

părintele Tertulian Langa

(1922-2013) 

a plătit aceste angajamente 

printr-o condamnare de 20 de ani închisoare 

şi a ieşit din această încercare întărit şi inspirat de credinţă, 

devenind unul din cei mai importanţi martori ai vremurilor prin care a trecut.

 

 

Realizatorii şi slujitorii

Memorialului Sighet

în care

Părintele Tertulian Langa

va rămâne veşnic prezent

– prin mărturiile pe care le-a depus,

obiectele pe care le-a donat

şi cuvintele prin care a însufleţit 

memoria suferinţei şi tăria credinţei –

îi aduc un pios omagiu

pe acest prag al trecerii din viaţă în istorie

şi aprind o candelă în celula în care

amintirea sa rămâne un perpetuu model