Home » Română » Memorial » Evenimente » In memoriam Serban Papacostea (1928-2018)

In memoriam Serban Papacostea (1928-2018)

posted in: Evenimente

 

25 iunie 1928 – 6 aprilie 2018

Şerban Papacostea, student şi discipol al lui Gheorghe Brătianu, a fost arestat la 15 martie 1950 în faţa Institutului Francez din Bucureşti. Anchetat la Rahova, a fost condamnat administrativ, a trecut prin Jilava şi a făcut apoi Canalul la Capu Midia.

După „munca de jos”, a reuşit să fie primit în cercetare la Institutul de Istorie, devenind un excepţional specialist în evul mediu.

Director al Institutului de Istorie Nicolae Iorga (1990-2001). Membru al Academiei Române.

Şerban Papacostea a fost încă de la început implicat în proiectul Memorialului Victimelor Comunismului. A fost membru al Consiliului Ştiințific al Centrului internațional de studii asupra comunismului al Memorialului Sighet şi a acceptat cu bucurie să fie profesor al Şcolii de Vară de la Sighet.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

 

 

TINERI „PRIMEJDIOŞI”

În anul 1950, Securitatea a arestat la ordinul Anei Pauker peste 300 de studenţi şi absolvenţi care frecventaseră Biblioteca Franceză, unde găseau cursurile necesare. O parte au fost eliberaţi, dar exmatriculaţi, iar alţii (mai ales cei cu „origine nesănătoasă”) au fost duşi la Canal. Erau acuzaţi, în cel mai bun caz, de „parazitism social”, dar, de fapt, fuseseră încadraţi în prevederile decretului 6 din ianuarie 1950: „cei ce primejduiesc sau încearcă să primejduiască orânduirea socială…”

Gândirea liberă era într-adevăr o primejdie pentru comunismul care fusese impus cu forţa… mulţi din acei tineri au murit în detenţie, unora nici nu li se cunoaşte mormântul. Pe alţii i-au strivit tacticile de „reeducare” de la Peninsula. Unii supravieţuitori au reuşit totuşi să-şi refacă viaţa. Parcurgând calvarul „muncii de jos”, au fost, într-un târziu, reintegraţi în societate. Cu deosebirea că n-au avut voie niciodată să predea la o catedră, pentru a „nu influenţa” tineretul.

din expoziția Canalul Dunăre-Marea Neagră, un cimitir programat, expoziție a CISAC, 2009, curator Romulus Rusan

În fiecare atom al acestui univers de suferinţă se ascunde un om, o biografie care trece prin cercurile infernului, dar îşi păstrează gândurile, sentimentele şi memoria proprie