Iuliu Hossu

Iuliu Hossu (1885-1970)

Episcop de Cluj-Gherla, unul din artizanii Marii Uniri de la 1918, membru al Consiliului Dirigent.

A fost arestat la 28 octombrie 1948, va rămâne întemniţat timp de 22 de ani trecând prin diverse închisori. La Sighet a stat între anii 1949 şi 1955. I s-a stabilit apoi domiciliu obligatoriu pe termen nelimitat întâi la mănăstirea Ciorogârla, apoi la mănăstirea Căldăruşani. Grav bolnav, a murit la 28 mai 1970 la spitalul Colentina din Bucureşti. În martie 1973 papa Paul al VI-lea îl va a face cardinal „in pectore” al Bisericii Catolice.

 

“(…)

Astăzi, prin hotărârea noastră, se înfăptuieşte România Mare, una şi nedespărţită, rostind fericiţi, toţi românii de pe aceste plaiuri: Ne unim pe veci cu Ţara-Mamă, ROMÂNIA!

(…)

Acesta-i ceasul dreptăţii lui Dumnezeu şi al răsplătirii Lui. Acesta-i ceasul bucuriei noastre, bucuria unui neam întreg, pentru suferinţele veacurilor, purtate de un neam, cu credinţă în Dumnezeu şi cu nădejdea în dreptatea Lui.”

din cuvântarea Episcopului Iuliu Hossu ţinută la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1919

 

 

 

 

 

“Generaţia Unirii exterminată în Gulag”