Home » Română » Centrul de Studii » Dosar documentar 1945 » Proteste contra (falsei) reprimări

Proteste contra (falsei) reprimări

posted in: Dosar documentar 1945
Majestate,
Populaţia Capitalei întrunită astăzi 24 februarie 1945 într-o uriaşă adunare din Piaţa Naţiunii, continuată printr-o demonstraţie paşnică pe străzile oraşului, în drum spre Piaţa Palatului regal unde urmau să vorbească domnii miniştrii Lothar Rădăceanu şi Lucreţiu Pătrăşcanu, a fost atacată în mod mişelesc cu salve de mitralieră trase din clădirile Ministerului de Interne, Prefecturii Poliţiei şi din Palatul regal.
Elemente fasciste din armată, concentrate acolo din ordinul asasinului Rădescu, au ucis şi au rănit grav mai mulţi cetăţeni. (…) 
Subsemnaţii miniştri ai Frontului Naţional-Democrat, în numele poporului adânc revoltat, protestează cu indignare împotriva asasinării cetăţenilor paşnici şi cer demiterea imediată a guvernului condus de călăul Rădescu şi arestarea şi sancţionarea vinovaţilor răspunzători de acest masacru din ziua de 24 februarie 1945.
Petru Groza, Gh. Gheorghiu-Dej, Lothar Rădăceanu, Lucreţiu Pătrăşcanu, Ştefan Voitec
Gh. Vlădescu-Răcoasa, Teohari Georgescu, Romulus Zăroni
„Timpul”, an IX, nr. 2781 din 26 februarie 1945, p.3
1945 februarie 26. Declaraţia grupului de generali şi ofiţeri, în frunte cu generalul de divizie Constantin Vasiliu-Răşcanu, prin care se desolidarizează de acţiunile şi declaraţiile generalului Rădescu.
Faţă de declaraţiile domnului prim-ministru, general Nicolae Rădescu, făcute în seara de 24 februarie 1945 la posturile de radio, declaraţie prin care Domnia sa încearcă să angajeze armata ţării într-o acţiune politică personală a Domniei sale, noi:
General de divizie Constantin Vasiliu Răşcanu, comandantul Corpului 5 teritorial,
General de brigadă Ilie Creţulescu, subşef al Marelui Stat Major, 
General de brigadă Ştefan Bardan, subşef al Marelui Stat Major,
General de brigadă Septimiu Pretorian, din Marelui Stat Major, 
General de brigadă Constantin Popescu, comandantul Pieţei Bucureşti,
General de brigade adjutant Dumitru Dămăceanu, fost adjutant regal, 
Colonel adjutant Radu Rusescu, fost adjutant regal,
Colonel Ion Lupaşcu, de la Comenduirea Pieţei Bucureşti, 
Maior Popescu Nicolae, din Marele Stat Major, declarăm că ne desolidarizăm de acţiunea şi de declaraţiile domnului general Rădescu Nicolae, considerându-le pe amândouă dăunătoare intereselor armatei şi ale ţării.
Suntem şi rămânem devotaţi Maiestăţii sale, regelui Mihai I, şi poporului român, căruia i-am jurat credinţă.
Bucureşti, 26 februarie 1945
„România Liberă”, an III, nr. 179 din 28 februarie 1945, p. 1.
 
 
 
Documente din volumul „România. Viaţa Politică în Documente 1945”, coordonator Ioan Scurtu, Arhivele Statului din România, 1994 
 
 
Vă invităm să citiţi şi celelalte materiale din Dosarul documentar 1945