Home » Deutsch » Gedenkstätte » „Das Meer der Bitterkeit“ » “Duşmanul de clasă”

“Duşmanul de clasă”

Direcţia Generală a Securităţii Poporului

Cabinet Ordinul nr. 100/1950

Duşmanul de clasă din ţara noastră, fabricanţii şi moşierii expropriaţi, bancherii şi marii negustori, elemente deblocate şi epurate din aparatul de stat şi chiaburii, slugi ale capitalismului caută prin fel de fel de mijloace ca: svonuri alarmiste, injurii, manifestări rasiale şi şovine, instigări, misticism religios mergând până la acte de teroare, sabotaj, diversiune, să creeze agitaţie, să alarmeze populaţia, să îndemne la nesupunere, să împiedice construirea socialismului.

Pentru a asigura desfăşurarea muncii poporului nostru, pentru a împiedica duşmanul de clasă să-şi ducă activitatea de subminare a construirii socialismului, în urma HCM din 18.I.1950, Prezidiul Marii Adunări Naţionale din RPR a emis Decretul nr. 6 din 14.I.1950, pentru înfiinţarea unităţilor de muncă.

 În dezvoltarea articolului 1 din Decret, precizăm care vor fi categoriile de cetăţeni ce vor intra în obiectivele securităţii cu propuneri de a fi trimişi unităţilor de muncă.

1. Toţi cei care lansează sau răspândesc svonuri alarmiste tendenţioase, duşmănoase, ascultă sau difuzează propaganda deşănţată a posturilor de radio imperialiste.

2. Toţi cei care aduc injurii PMR, conducătorilor săi, Guvernului, Uniunii Sovietice şi conducătorilor săi şi ţărilor de democraţie populară.

3. Toţi acei cetăţeni români care întreţin legături de prietenie cu legaţiile imperialiste, care au frecventat sau frecventează bibliotecile, concertele şi în general manifestările propagandistice ale legaţiilor cu familiile funcţionarilor ambasadelor imperialiste.

4. Toţi cei care aţâţă la manifestări rasiale şi şovine.

5. Instigatorii la nesupunere sau neexecutare, cei ce duc acţiuni duşmănoase, atât la sat, cât şi la oraş – în contra măsurilor guvernului, în special cu privire la – colectivizări, colectări, planuri de cultură, comasări etc sau – elemente cu un trecut reacţionar cunoscut, sau foştii exploatatori care ocupă încă în producţie posturi de conducere şi dovedesc continuu, prin atitudinea lor, delăsare gravă, nejustificată prin incapacitatea lor profesională – atitudine care atrage după sine defecţiuni vizibile sau frânarea producţiei.

6. Toţi cei care sub masca religioasă fac prozelitism (diferite religii sau secte), adică speculează sentimente religioase ale cetăţenilor pentru a-i determina la atitudini ostile, duşmănoase regimului (minuni, prelegeri cu dedesubturi duşmănoase, şovine etc)

7. Acei care prin corespondenţă internă sau internaţională iau atitudine duşmănoasă, transmit ştiri tendenţioase, alarmiste, duşmănoase, reacţionare, instigă.

 

În fiecare atom al acestui univers de suferinţă se ascunde un om, o biografie care trece prin cercurile infernului, dar îşi păstrează gândurile, sentimentele şi memoria proprie.