Home » Română » Muzeul Sighet » Vizită virtuală » Parter » Muzeul Sighet: Sala 23 – Ţările Europei de Est (1945-1989)

Muzeul Sighet: Sala 23 – Ţările Europei de Est (1945-1989)

posted in: Parter

Sala 23Memorialul de la Sighet nu este dedicat doar închisorii în care a fost instalat sau doar rezistenței și represiunii din România comunistă. Tematica se adresează unei întregi perioade, desfășurată în perimetrul așa-numitului „lagăr socialist”. Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, RSF Iugoslavia, Polonia și Ungaria, cele șapte țări satelite europene din cadrul sistemului comunist (în afara României) sunt prezentate sintetic, într-un rezumat, prin cronologii, montaje, fotografii și focalizări asupra momentelor cruciale: instaurarea comunismului, teroarea stalinistă, Congresul XX al PCUS, revoltele din 1953 (Berlin), 1956 (Budapesta), Primăvara de la Praga (1968), neîntreruptele greve și mișcări din Polonia (1968, 1970, 1976), culminând în anii ’80 cu Mișcarea „Solidaritatea”. Disoluția sistemului comunist, un sistem care nu se poate menține decât prin teroare, este urmărită pas cu pas, din momentul instaurării comunismului până la mișcările de emancipare și, în sfârșit, la scadența anului 1989.
De-a lungul evoluției muzeului, acestei săli i-au fost adăugate altele dedicate mișcărilor de rezistență anticomunistă din Germania de Est, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia și, bineînțeles, România.