Home » Română » Memorial » Din "marea de amar" » 3-5 martie 1949 – rezoluția plenarei CC al PMR pentru ”transformarea socialistă a agriculturii”

3-5 martie 1949 – rezoluția plenarei CC al PMR pentru ”transformarea socialistă a agriculturii”

posted in: Din "marea de amar"

3rezolutia plenariei din 3 5 martie 1949 in Romania Libera-5 martie 1949 – la Plenara CC al PMR se adoptă rezoluţia privind „lupta pentru întărirea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare şi transformarea socialistă a agriculturii”, care prevedea organizarea gospodăriilor agricole de stat (GAS), a gospodăriilor colective (GAC) şi a staţiilor de maşini şi tractoare (SMT). Primele unităţi vor fi formate pe proprietăţile expropriate

 

Romulus Rusan (coord.), România în timpul războiului rece, Fundația Academia Civică, 2008

 

 

 

 

În fiecare atom al acestui univers de suferinţă se ascunde un om, o biografie care trece prin cercurile infernului, dar îşi păstrează gândurile, sentimentele şi memoria proprie

© CISAC, martie 2016