Sold

Prizonier în URSS

ISBN: 978-973-8214-71-2
Nr. pagini: 118
Format: mm

Apariţie: noiembrie 2012

 

Soarta celor 150.000 militari luaţi prizonieri în intervalul 23 august-13 septembrie 1944 este tema zguduitoare a acestei cărţi. Ei au fost sechestraţi de fostul inamic după încetarea stării de război şi după ce aceştia deveniseră de fapt aliaţi, abuz care încalcă toate normele războiului şi care contrazice orice cutumă internaţională. Cea mai eclatantă dovadă, în această privinţă, este fragmentul (pe care îl reproducem pe coperta a IV-a) din Memoriul la Scrisoarea trimisă, la 24 ianuarie 1945, de către regele Mihai I preşedintelui Statelor Unite Franklin Delano Roosevelt.
Ceea ce părea în acel moment o piraterie provizorie, cauzată de dezordinea războiului, s-a dovedit de-a lungul anilor următori abia începutul unui permanent şir de fărădelegi arbitrare şi sistematice, care au ţinut prizonieră o întreagă ţară aproape jumătate de secol.
Cartea soldatului Vasile Gh. Baghiu este, în cronologia acelei perioade, una din mărturiile gulagului incipient, care se apropia de România.
Romulus Rusan