Home » Română » Memorial » Diverse » Dosar documentar 1945

Dosar documentar 1945

posted in: Diverse
37_1_200 Imagine din sala 12: 1945. De la Yalta la Moscova, Muzeul Memorial Sighet
Anul 1945 este una din acele răscruci ale istoriei care schimbă brutal mersul de până atunci al omenirii: sisteme politice, alianțe și chiar frontiere.
Războiului distrugător, cu zeci de milioane de victime omenești, cu metropole făcute una cu pământul, cu noi dictaturi, îi urma o nouă ordine geopolitică.
În atmosfera amenințătoare pentru pace de azi, reamintirea nenorocirilor aduse de „pacea rece” care s-a lăsat peste planeta fumegândă a anului 1945 ne poate sluji de avertisment și de învățătură.
Popoare întregi, abia scăpate de urgia războiului, s-au văzut ocupate de armatele învingătoare, care căutau să instaureze în teritoriile eliberate sisteme politice diametral opuse, după chipul și asemănarea lor.
Această nouă așezare statală și socială, pecetluită prin tratatele din 1947, care avea să dureze o jumătate de secol, n-a fost, din păcate, decât un armistițiu al armelor și ideologiilor sau, mai degrabă, un „război rece”.
După un alt sfert de secol războiul amenință din nou. Ca să-l preîntâmpinăm trebuie să cunoaștem, măcar sumar, istoria anului 1945.
Ca atare, dată fiind densitatea evenimentelor anului 1945, Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului va publica, în paralel cu alte apariții editoriale și mediatice, fragmente din arhiva proprie referitoare la fenomenele care au contribuit de-a lungul întregului an 1945 la comunizarea țării.