Home » Română » Memorial » Din "marea de amar" » Ghiță Popp. Generația Unirii, victimă a represiunii comunist

Ghiță Popp. Generația Unirii, victimă a represiunii comunist

posted in: Din "marea de amar"

Om politic şi publicist transilvănean, cu studii de Drept la Viena şi Budapesta. În 1915, condamnat la muncă de Curtea Marţială din Cluj pentru că a cerut guvernului de la Bucureşti intrarea în război pentru eliberarea Transilvaniei şi Banatului. Se înrolează în armata română şi contribuie la formarea regimentelor de voluntari români dintre prizonierii armatei austro-ungare aflaţi în Rusia. Participant cu drept de vot la Marea Adunare de la Alba Iulia. Trimis de Consiliul Dirigent la Paris, ca ziarist, pe lângă misiunea ro­mâ­nă de la Conferinţa de Pace. Deputat în Par­lamentul României în perioada interbelică, este apoi delegat în august-septembrie 1944 la Moscova, în Comisia de Armistiţiu. Este condamnat în ia­nuarie 1948 la 10 ani de închisoare pentru „insu­recţie armată”. După ce execută pedeapsa este internat alţi 5 ani în domiciliu obligatoriu la Lăteşti, în Bărăgan.