Home » Română » Memorial » Din "marea de amar" » Greva minerilor din Valea Jiului din august 1977

Greva minerilor din Valea Jiului din august 1977

posted in: Din "marea de amar"
Imagine din Memorialul Sighet. Sala 79 – Mişcările muncitoreşti din Valea Jiului şi Braşov

2-3 august 1977 – Minerii din Lupeniși Aninoasa declară grevă

În 3 august Nicolae Ceaușescu merge în Valea Jiului pentru a discuta cu minerii protestatari. După mai multe ore de discuții și multe promisiuni, minerii au acceptat reluarea lucrului.

 

În pofida promisiunilor făcute de Nicolae Ceauşescu, pentru ca greviştii să-şi reia lucrul, pedeapsa s-a dovedit extrem de severă: arestarea delegaţilor aleşi pentru întrevederea cu şeful statului, „curăţirea“ muncitorilor care şi-au reclamat drepturile (din care mai mult de 4.000 au fost concediaţi şi aproximativ 3.000 „deplasaţi“ în alte mine din afara Văii Jiului), acte de violenţă comise faţă de „vinovaţi“ de către agenţii Securităţii „angajaţi“ ca mineri, declararea regiunii Lupeni „zonă interzisă“.

 

 

 

În şedinţa publică din 16 septembrie 1977, completul de judecată format din: Comşa Aurel – preşedintele instanţei, Drulă Lucian – judecător, Oprean Mircea – procuror, Deli Maria – grefier, în dosarul nr. 3573/1977 de la Judecătoria Petroşani a pronunţat următoarea sentinţă penală, nr. 495/1977, astfel:

 1. Condamnă pe inculpatul Daradics Petru – fiul lui Mihai şi Maria, născut la
  15 august 1934 în comuna Bodoc, judeţul Covasna, cetăţean român, studii 5 clase, stagiul militar satisfăcut, căsătorit, are 3 copii minori, fără antecedente penale, fost angajat la Întreprinderea minieră Lupeni, domiciliat în Lupeni, str. Viitorului nr. 28, ap. 15, judeţul Hunedoara, la:

– 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru infracţiunea de vătămare corporală prev. şi ped. de art. 181 Cod Penal;

– 4 (patru) ani închisoare pentru infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice prev. şi ped. de art. 321 din Codul Penal;

În baza art. 33 lit. b din Codul Penal, inculpatul urmează pedeapsa cea mai mare, de 4 (patru) ani închisoare.

 1. Condamnă pe inculpatul Dabelea Alexandru – fiul lui Ion şi Sanda, născut la 14 iulie 1935 în comuna Stăneşti, judeţul Gorj, cetăţean român, studii 4 clase, inapt serviciul militar, căsătorit, nu are copii, despărţit, în fapt, fără antecedente penale, domiciliat în Vulcan, str. Gheorghe Bariţiu nr. 16/1, fost angajat la I.M. Lupeni, la:

– 1 (un) an închisoare pentru infracţiunea de vătămare corporală prev. şi ped. de art. 181 din Codul Penal;

– 3 (trei) ani închisoare pentru infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice prev. şi ped. de art. 321 al. 2 din Codul Penal;

În baza art. 33 lit. b din Codul Penal inculpatul urmează să execute pedeapsa cea mai mare de trei ani închisoare.

III. Condamnă pe inculpatul Toderaşcu Ioan – fiul lui Constantin şi Ioana, născut la 18 mai 1936 în comuna Oprişiţa, judeţul Vaslui, cetăţean român, studii 4 clase, căsătorit, are 6 copii minori, serviciu militar satisfăcut, fost miner la I.M. Lupeni, fără antecedente penale, domiciliat în Lupeni, str. Castanilor nr. 105, judeţul Hunedoara la:

– 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru infracţiunea de vătămare corporală, faptă prev. şi ped. de art. 181 Cod Penal;

– 4 (patru) ani închisoare pentru infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice prev. şi ped. de art. 321 al. 2 din Codul Penal;

În baza art. 33 lit. b din Codul Penal inculpatul urmează să execute pedeapsa cea mai mare de 4 ani închisoare.

 1. Condamnă pe inculpatul Sortan Ioja, fiul lui Maria, născut la 9 martie 1933 în Vulcan, judeţul Hunedoara, cetăţean român, studii 4 clase, stagiul militar satisfăcut, fost mecanic la I.M. Lupeni, căsătorit, cu un copil minor, recidivist, domiciliat în Lupeni, str. Plevnei, judeţul Hunedoara, la:

– 3 (trei) ani închisoare pentru infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice prev. şi ped. de art. 321 al. 2 din Codul Penal, cu aplicarea art. 37 lit. a din Codul Penal.

În baza art. 3 din Decretul nr. 222/1976 ridică beneficiul graţierii pedepsei de 1 (un) an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţă penală, nr. 830 din 4 noiembrie 1976 a Judecătoriei Petroşani.

Constată că această pedeapsă de 1 (un) an închisoare este graţiată potrivit art. 2 şi 3 lit. „b“ din Decretul nr. 155/1977.

Atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor ce decurg din nerespectarea disp. art. 12 din Decretul nr. 115/1977.

 1. Condamnă pe inculpatul Căilă Vasile – fiul lui Ion şi Anica, născut la 17 iulie 1930 în comuna Chimitelnic, judeţul Mureş, cetăţean român, studii 4 clase, stagiul militar satisfăcut, fost miner la I.M. Lupeni, căsătorit, are un copil minor, cu antecedente penale, domiciliat în Lupeni, str. Tudor Vladimirescu, bloc D3, ap. 4, judeţul Hunedoara, la:

– 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru infracţiunea de instigare publică şi apologia infracţiunilor prev. şi ped. de art. 32 al. 1 din Codul Penal.

În baza art. 1 din decretul nr. 218/1977 raportat la art. 86/1 şi următorii din Codul Penal, dispune ca inculpaţii să execute pedeapsa prin muncă corecţională, într-o altă unitate socialistă, prin efectuarea unei activităţi productive.

Atrage atenţia inculpaţilor asupra consecinţelor ce decurg din neexecutarea sancţiunii muncii corecţionale în condiţiile legii, măsura putând fi revocată, potrivit art. 86/5 din Codul Penal.

Aplică inculpaţilor pedeapsa accesorie prev. de art. 64 lit. a, b, c, din Codul Penal, iar în conformitate cu art. 71 din Codul Penal aceste drepturi se interzic din momentul din care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art. 13 lit. a, c din Codul Penal dispune confiscarea a două cuţite şi un briceag, corp delict.

În baza art. 191 Cod proceduri penale obligă inculpaţii la câte 200 lei cheltuieli judiciare către stat.

Dată şi pronunţată în şedinţă publică la 16 septembrie 1971, la sediul Judecătoriei Petroşani.

Preşedinte – Comşa Aurel

Judecător – Drulă Lucian

Grefier – Deli Maria

*

În şedinţa publică din 17 septembrie 1977, completul de judecată format din: Comşa Aurel – preşedintele instanţei, Drulă Lucian – judecător, Oprean Mircea – procuror, Deli Maria – grefier, în dosarul nr. 3574/1977 de la Judecătoria Petroşani a pronunţat următoarea sentinţă penală, nr. 497/1977, astfel:

 1. Condamnă pe inculpatul Guzu Vasile – fiul lui Gheorghe şi Anica, născut la data de 6 august 1948, în comuna Buciumeni, judeţul Galaţi, cetăţean român, studii
  4 clase şcoală generală, căsătorit, are doi copii minori, neîncadrat politic, ajutor miner la I.M.Bărbăteni, fără antecedente penale, domiciliat în Lupeni, str. Viitorului, bl. 13, ap. 59, judeţul Hunedoara, la:

– 2 (doi) ani închisoare pentru infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice prev. şi ped. de art. 321 al. 1, Cod Penal.

 1. Condamnă pe inculpatul Costache Gheorghe – fiul lui Nicolae şi Ioana, născut la 24 noiembrie 1947 în comuna Balta Verde, judeţul Dolj, cetăţean român, studii 4 clase şcoală generală, căsătorit, are doi copii minori, neîncadrat politic, vagonetar la I.M. Bărbăteni, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în Vulcan, str. Şt. O. Iosif, nr. 7, ap. 20, judeţul Hunedoara, la:

– 2 (doi) ani închisoare pentru infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, prevăzut şi pedepsit de art. 321, alin. 1, Cod Penal.

III. Condamnă pe inculpatul Flaman Adolf, fiul lui Johan şi Ellen, născut la
20 iulie 1941 în localitatea Passau (R.D. Germană), studii 4 clase şcoala generală, căsătorit, fără copii, neîncadrat politic, miner la I.M. Bărbăteni, cetăţean român, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în Lupeni, str. Tudor Vladimirescu, bloc. nr. 76, apart. 3, judeţul Hunedoara, la:

– 2 (doi) ani închisoare pentru infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, prevăzut şi pedepsit de art. 321, alin. 1, Cod Penal.

 1. Condamnă pe inculpatul Dumitrache Gheorghe, fiul lui Ion şi Maria, născut la data de 17 decembrie 1942 în comuna Racova, judeţul Bacău, studii 4 clase şcoală generală, căsătorit, 3 copii minori, neîncadrat politic, cetăţean român, stagiul militar satisfăcut, domiciliat în Lupeni, str. Viitorului, bloc. 42, ap. 31, judeţul Hunedoara, cu antecedente penale la:

– 2 (doi) ani închisoare pentru infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, prevăzut şi pedepsit de art. 321, alin. 1, Cod Penal.

În baza art. 1 din Decretul nr. 218/1997, raportat la art. 86/1 şi următorii din Cod Penal, dispune ca inculpaţii să execute pedepsele aplicate prin munci corecţionale în alte unităţi socialiste, prin efectuarea unor activităţi productive.

Atrage atenţia inculpaţilor asupra consecinţelor ce decurg din neexecutarea sancţiunii muncii corecţionale în condiţiile legii, măsura putând fi revocată potrivit art. 86/5 din Codul Penal.

Aplică inculpaţilor pedeapsa accesorie prev. de art. 64 lit. a, b, c, din Codul Penal, iar în conformitate cu art. 71 din Codul Penal aceste drepturi se interzic din momentul din care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art. 191 Cod proceduri penale obligă inculpaţii la câte 150 lei cheltuieli de judecată.

Dată şi citită în şedinţă publică la 17 septembrie 1971, la sediul Judecătoriei Petroşani.

Preşedinte – Comşa Aurel

Grefier – Deli Maria

 

Din Ioan Velica, Dragoş Ştefan Velica, „LUPENI ’77 – LABORATORUL PUTERII“ în Romulus Rusan (ed.), Analele Sighet 10, Anii 1973-1989 – Cronica unui sfârşit de sistem, comunicări prezentate la al X-lea simpozion internațional de la Memorialul Sighet, iulie 2002, Fundația Academia Civică, 2003