Home » Română » Memorial » Diverse » Ioana Boca

Ioana Boca

posted in: Diverse

ioana foto2006-prezent – director executiv, Fundaţia Academia Civică – Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei

2006 – expert al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste

2001-2006 – secretar ştiinţific, Fundaţia Academia Civică-Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei

1998-2001 – cercetător, coordonator al Departamentului de Istorie Orală, Fundaţia Academia Civică-Memorialul Sighet

1995-1998 – colaborator, Fundaţia Academia Civică-Memorialul Sighet, Departamentul de Istorie Orală

 

Studii:

2006 – Doctor în istorie, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, cu tema „Mişcarea studenţească anticomunistă din centrul universitar Bucureşti, 1948-1958”, coordonator prof. univ. dr. Dumitru Şandru

1997-1998 – Studii aprofundate, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti, „România în secolul XX”

1993-1997 – Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti

 

Cărţi

1956 – un an de ruptură. România între internaţionalismul proletar şi stalinismul antisovietic, Fundaţia Academia Civică, 2001

1956 în România în Doina Jela şi Vladimir Tismăneanu (coordonatori), Ungaria 1956: revolta minţilor şi sfârşitul mitului comunist, Editura Curtea Veche, 2006

Raport Final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (coautor), Bucureşti, Humanitas, 2007

Romulus Rusan (coord.), Ioana Boca, Virginia Ion, Angela Bilcea, Andreea Cârstea, Morţi fără morminte în Bărăgan, Fundaţia Academia Civică, 2011

Romulus Rusan (coord.), Ioana Boca, Virginia Ion, Angela Bilcea, Andreea Cârstea, Cartea morţilor, Fundaţia Academia Civică, 2013

 

Editor

Courtois la Sighet, Fundaţia Academia Civică, 2003

Alexandru Zub la Sighet, Fundaţia Academia Civică, 2013

 

Articole și studii

Un informator chinez pentru România în “Privirea”, an IV, nr.137/2-8 sept. 1998

Relaţiile româno-chineze (1958-1964) în “Privirea”, an IV, nr.136/26 aug.-1 sept. 1998

Arhiva de istorie orală a Memorialului Sighet în “Anuarul de Istorie Orală”, I/1998, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Institutul de Istorie Orală, Cluj Napoca

Februarie 1956. PMR sau stalinismul antisovietic în “Xenopoliana”, buletinul Fundaţiei Academice “A.D. Xenopol”, VII, 1999, nr. 1-2

Intelectualii români în 1956 în revista “Ateneu”, iunie 2000

Urmările mişcărilor studenţeşti din toamna anului 1956, în Analele Sighet 8 – Anii 1954-1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului, Fundaţia Academia Civică, 2000

Rapoarte diplomatice ale ambasadei române de la Pekin, în Anale Sighet 9 – Anii 1961-1972. Europa de Est între speranţele reformei şi realitatea stagnării, Fundaţia Academia Civică, 2001, (coautor)

“Die Grausamkeiten lagen im System selber” Vor fűnfzig Jahren starb Stalin, în “Sűdostdeutsche Vierteljahres-Blätter”, nr. 1/2003

Liga Apărării Drepturilor Omului în România de la Paris, în Anale Sighet 10. Anii 1973-1989. Cronica unui sfârşit de sistem, Fundaţia Academia Civică, 2003 (coautor)

Studenţi în anii 50, în Despre Holocaust şi comunism, Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă, Editura Polirom, 2003

„IUDA” (dosarul de urmărire informativă a lui Alexandru Ivasiuc) în revista “Ateneu”, martie 2004

Romania after the Hungarian Revolution of 1956. The reaction of the authorities to student protest în Janos M. Rainer and Katalin Somlai (ed.), The 1956 Hungarian Revolition and the Soviet Bloc Countries: Reactions and Repercussions, The Institute for the History pf the 1956 Hungarian Revolution&Historical Archives of the Hungarian State Security, Budapest, 2007 /Az 1956-oz magyar forradalom utáni Románia. A roman batóságok fellépése a diáktu:ntetésekkel szemben, in Rainer M. János, Somlai Katalin (szerkesztette), Az 1956-Oz Forradalom Visszhangja. A Szovjet Tömb Országaiban, 1956-OS Intézet, „Évkönyv” XIV.2006-2007

 „Nu contează reuşita, ci acţiunea în sine”. O manifestaţie anunţată, dar eşuată, Bucureşti, 5 noiembrie 1956 în AFDPR, filiala Timiş (editor), Treptele învinşilor învingători, Editura Politehnică, Timişoara, 2008

Mişcarea studenţească anticomunistă post-1956, în AFDPR (editor), Treptele învinşilor învingători, Editura Politehnică, Timişoara, 2008

Student în anii 50, în Şcoala Memoriei 2008, Fundaţia Academia Civică, 2009