Home » Română » Centrul de Studii » O carte pe zi » Lia Lazăr Gherasim: Iuliu Maniu, cunoscând popularitatea de care se bucura tatăl meu în circumscripţia sa electorală, în “ţara” lui, a alcătuit lista cu propuneri electorale înlocuind numele tatălui meu – arestat – cu cel al mamei mele: Mara Ilie Lazăr

Lia Lazăr Gherasim: Iuliu Maniu, cunoscând popularitatea de care se bucura tatăl meu în circumscripţia sa electorală, în “ţara” lui, a alcătuit lista cu propuneri electorale înlocuind numele tatălui meu – arestat – cu cel al mamei mele: Mara Ilie Lazăr

Eram în 1946, îmi amintesc cum într-o dimineaţă câţiva domni tineri şi ţanţoşi, l-au căutat pe tata pentru “o discuţie secretă”. După plecarea lor am tras cu urechea şi am auzit cum tata îi spunea mamei: “Mi-au propus să merg cu ei, să lupt într-o organizaţie împotriva comuniştilor. Le-am răspuns că fac parte dintr-un partid democrat, pe care l-am servit începând din 1923, şi ştiu că orice iniţiativă personală trebuie dis­cutată cu Preşedintele Partidului.” Iar luliu Maniu i-a răspuns: “Bine ai făcut Ilie; cred că era o cursă”.

…Arestat la 17 mai 1946, dus la Curtea Marţială (pe care aveam să o cunosc şi eu, în 1956, cu celulele ei reci şi patul de beton ), tata a fost condamnat la 7 luni închisoare (perioada campaniei elec­torale) pentru “tăinuire”.

… Iuliu Maniu, cunoscând popularitatea de care se bucura tatăl meu în circumscripţia sa electorală, în “ţara” lui, a alcătuit lista cu propuneri electorale înlocuind numele tatălui meu – arestat – cu cel al mamei mele: Mara Ilie Lazăr. Mama a fost aleasă cu majoritate de 93%, deşi îl avusese drept contracandidat din partea Puterii pe marele savant Parhon.

La data de 4 iulie 1947, întrucât opoziţia protestase împotriva falsificării alegerilor şi ceruse aleşilor de drept să nu se prezinte în Parlament, mama mea a primit de la Preşedinţia Adunării Depu­taţilor adresa iscălită de preşedintele acesteia, Constantinescu-Iaşi, având numărul de înregistrare 4302/4 iulie 1947: “Domniei Sale Doamnei Maria Lazăr Ilie, deputată a Circumscripţiei Electorale Maramureş”. Redau textul:  ”Doamnă Deputat, în conformitate eu dispoziţiunile art. 127 din Regulamentul Interior al Adunării Deputaţilor, publicat în “Monito­rul Oficial” Nr. 50 din 1 martie 1947, întrucât Domnia Voastră nu aţi luat parte Ia şedinţele adunării peste timpul prevăzut de menţion­atul articol, vă invităm a veni la lucrările Adunării, facându-vă cunoscut că în caz contrar se va face uz de aplicarea menţionatului articol din Regulament. Preşedinte ss. P. Constantinescu-laşi”.

 

Din Lia Lazăr Gherasim, Simple amintiri și documente în Analele Sighet 3: Anul 1946 – începutul sfârșitului, editor Romulus Rusan, Fundația Academia Civică, 1996