Home » Română » Memorial » Diverse » Nicolae Vasilescu

Nicolae Vasilescu

posted in: Diverse

nicolae vasilescu elev(n. 8.02.1940, Bucureşti)

În toamna lui 1956, după Revoluţia din Ungaria, pe când avea 16 ani şi era elev la Liceul „I.L. Caragiale” din Bucureşti, a scris un poem antisovietic, „Octombrie altfel”, împotriva intervenţiei Armatei Roşii în Ungaria, şi manifeste cu textul „Ruşilor căraţi-vă acasă! Jos laba de pe România”, pe care le-a răspândit prin Bucureşti.

A fost arestat la 30 aprilie 1957 şi judecat într-un proces de grup, alături de alţi tineri (Cornel Botnarenco, Jean Neacşu, Ion Simion, Emil Coantă, Constantin Sârbu, Ion Bota, Constantin Dumitru, Emil Covaci), fiind condamnat la 10 ani temniţă grea pentru “crimă de uneltire contra ordinii sociale”.

A fost eliberat prin graţiere în 1964.

După eliberare urmează la seral liceul şi apoi devine student la Institutul de Arhitectură Ion Mincu.

Profesează ca arhitect până la pensionare