Home » Română » Memorial » Diverse » PREDAREA, CERCETAREA ŞI EXPUNEREA MUZEALĂ A ISTORIEI REGIMULUI COMUNIST DIN ROMÂNIA

PREDAREA, CERCETAREA ŞI EXPUNEREA MUZEALĂ A ISTORIEI REGIMULUI COMUNIST DIN ROMÂNIA

posted in: Diverse

Proiect postuniversitar de formare avansată

PREDAREA, CERCETAREA ŞI EXPUNEREA MUZEALĂ A ISTORIEI REGIMULUI COMUNIST DIN ROMÂNIA

(SIGHET, 7-12 SEPTEMBRIE 2015)

În perioada 7-12 septembrie 2015, la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei se va desfăşura Şcoala de Toamnă ,,Politici sociale în Comunismul Românesc”, la care vor participa 25 de postdoctoranzi, doctoranzi şi masteranzi de la Facultăţile de Istorie din Cluj, Iaşi şi Bucureşti. Şcoala este organizată în parteneriat de Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc şi Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei.

Proiectul, coordonat de prof. univ. dr. Virgiliu Ţârău din cadrul Departamentului de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană a Universităţii ,,Babeş-Bolyai” din Cluj îşi propune să introducă studenţii la nivele avansate de studiere a metamorfozelor sociale produse în România în perioada postbelică. Tinerii cercetători, selectaţi în urma unui concurs de eseuri istoriografice axate pe problematica istoriei sociale a comunismului din România, vor participa la prelegeri, dezbateri şi analize susţinute de specialişti consacraţi în istoria comunismului românesc.

În mod simbolic, dar şi din raţiuni practice, locul de desfăşurare a programului este Memorialul Sighet, singurul muzeu din România în care sunt ilustrate principalele fenomene şi procese istorice specifice regimului comunist. Spaţiul muzeal, gestionat de Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului (director Romulus Rusan), asigură facilităţile necesare desfăşurării proceselor didactice. În perioada programului, desfăşurat de-a lungul unei săptămâni, tinerii cercetători se vor familiariza cu cele mai recente achiziţii din literatura de specialitate şi din laboratorul de cercetare a problematicii, iar la finalul şcolii vor propune noi proiecte de reprezentare muzeală ale memoriei şi istoriei comunismului din România.

 

 

 

Mesajul dnei Ana Blandiana adresat participanţilor la Şcoala de Toamnă :

Stimate Domnule Profesor Virgil Ţârău,

Domnilor Profesori, Doctoranzi, Masteranzi,

Dragi Prieteni,

Vă scriu nu numai pentru a vă ura Bun Venit în primul Memorial al Victimelor comunismului din lume, şi nu numai pentru a vă dori succes în realizarea acestui program de studiere a istoriei recente pe care îl începeţi azi, dar şi pentru a-mi exprima recunoştinţa că aţi ales Muzeul-Memorial de la Sighet ca loc de desfăşurare şi, în acelaşi timp, ca obiect de studiu   al cursurilor şi seminariilor Dumneavoastră. Începe să se materializeze astfel speranţa noastră că Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei va putea funcţiona, chiar în afara şcolii sale de vară, instituţional, ca un spaţiu educativ pentru tinerii din România. Până acum doar Universitatea din Jena (Germania) a mai desfăşurat cursuri de asemenea   anvergură (ca număr de participanţi si ca durată) în Muzeul de la Sighet.

Este o bucurie şi onoare pentru noi să colaborăm astfel cu atât de prestigioasa Dvs. universitate şi sperăm nu numai ca experienţa din acest an să se continue în  anii  următori, ci şi ca proiectul Dvs. să devină un proiect-pilot şi pentru alte universităţi  româneşti. Pentru că, prin prezenţa Dvs. aici, Muzeul-Memorial îşi confirmă  statutul de muzeu viu, o instituţie a memoriei, făcând să treacă de la o serie umană la alta adevărurile în absenţa cărora nu se poate înainta.

Institut de muzeografie, de cercetare şi de învăţământ în acelaşi timp – şi prin concomitenţa acestor caracteristici, instituţie unică în felul ei – Memorialul Victimelor Comunismului si al Rezistenţei nu pledează pentru sau împotriva unei anumite coloraturi politice, ci pentru nevoia de respect şi adevăr a fiinţei umane, a tuturor şi a fiecăruia în parte. Nici o ideologie din lume nu va putea legitima o crimă, iar într-o crimă politică nu este vorba de raportul dintre dreapta şi stânga, ci de acela dintre victimă şi călău.

Distrugerea memoriei, care cuprindea şi aceste adevăruri, a fost obsesia şi scopul comunismului. Căci, spre deosebire de toate dictaturile şi terorile istoriei lumii, comunismul nu pretindea supuşilor săi doar să fie supuşi, le pretindea şi să fie fericiţi că sunt supuşi. Umilinţă şi aberaţie pe care numai memoria le putea împiedica, pentru că memoria este scheletul oricărei societăţi şi, în măsura în care ea este distrusă – şi comunismul aproape a reuşit această performanţă – societatea  se dezarticulează şi devine victimă a unor manipulări oricât de criminale.

Toate aceste idei, susţinute şi urmărite de noi de ani de zile, primesc în atmosfera vieţii publice de azi valenţe noi şi ecouri amplificate. În ultimul timp există voci care susţin  tot mai des că nu există un muzeu al comunismului în România. În săptămâna pe care o veţi petrece aici vă veţi putea  convinge nu numai de existenţa lui ci şi, amestecaţi printre numeroşii săi vizitatori, de ecoul în lume al existenţei sale.

Vă doresc să vă simţiţi bine în sala noastră de conferinţe şi în cele peste 60 de săli ale muzeului, care vă stau la dispoziţie ca o oglindă retrovizoare, menită să ajute la înaintarea corectă pe şoselele tot mai alambicate ale istoriei, şi, încă o dată, vă mulţumesc,

Ana Blandiana

 

 

PROGRAMUL ȘCOLII

7 SEPTEMBRIE

16.00 – Sosirea, înregistrarea și acomodarea participanților

18.00 – Deschiderea școlii (mesaj organizatori, prezentarea participanților și a programului)

8 SEPTEMBRIE

9.30 – Între macro şi micro istorie: politici sociale în comunismul românesc ( prelegere prof. univ. dr. Virgiliu Ţârău)

10.20 – Dezbatere

11.10 – A existat Jacques Le Goff? Biografie, autobiografie şi istorie: repere epistemice şi

metodologice (prelegere conf. univ. dr. Ionuţ Virgil Costea

12.00 – Dezbatere

15.30-18.30 – Activitate pe echipe

1. Discursul muzeal

2. Represiunea şi spaţiile recluziunii

3. Detenţia între represiune şi viaţă cotidiană

4. Economia şi transformările sociale

5. Rezistenţa anticomunistă: grupuri motivaţii, forme

6. Urban-rural; modernizare-dezrădăcinare

9 SEPTEMBRIE

9.30 – De la represiune la teroare profilactică. Mecanisme de control social în România comunistă (prelegere prof. univ. dr. Virgiliu Ţârău)

10.20 – Dezbatere

11.10 – Politici religioase în comunismul românesc (prelegere, conf. univ. dr. Ioan Marius Bucur)

12.00 – Dezbatere – Viața religioasă în perioada comunistă (prof. univ. dr. Gheorghe Cipăianu)

15.30-18.30 – Activităţi individuale şi pe echipe

10 SEPTEMBRIE

9.30 – Exilul românesc. Operațiunea „Villages Roumains” (prelegere cercet. ştiinţ. Nicoleta

Şerban)

10.20 – Dezbatere

11.10 – Dezbateri istoriografice contemporane în evaluarea regimurilor comuniste. Un dublu discurs: opoziţie-rezistenţă vs. acomodare-negociere (prelegere dr. Manuela Marin)

12.00 – Dezbatere

15.30-18.30 – Activităţi pe echipe şi individuale

11 SEPTEMBRIE

9.30 –12.30 – Modernizare, urbanizare, planificare şi centralism economic în regimurile comuniste (Masă rotundă, participă: dr. Mara Mărginean, dr. Manuela Marin, drd. Vlad Onaciu, prof. univ. dr. Virgiliu Ţârău, asist. dr. Cristina Preutu)

15.30 – 18.30 – Prezentarea şi analizarea proiectelor de reprezentare muzeală individuale la nivel de echipă

12 SEPTEMBRIE

10.00 – 13.00 Prezentarea proiectelor de reprezentare muzeală

13.00 – Închiderea şcolii