Home » Română » Memorial » Revista presei » Radio Poland: W Rumunii o 100-leciu represji komunistycznych

Radio Poland: W Rumunii o 100-leciu represji komunistycznych

posted in: Revista presei
Wybitni specjaliści z ośmiu krajów wzięli udział w międzynarodowej konferencji „100 lat represji komunistycznych”
Foto: Instytut Polski w Bukareszcie

Wybitni specjaliści z ośmiu krajów, w tym z Polski, wzięli udział w międzynarodowej konferencji „100 lat represji komunistyczny” zorganizowanej w dniach 12-15 października 2017 roku w dwóch miastach Rumunii. Partnerem wydarzenia był Instytut Polski w Bukareszcie.

Wybuch rosyjskiej rewolucji październikowej 1917 roku zapoczątkował falę niezwykle brutalnych represji komunistycznych w wielu krajach świata, w tym w Polsce i Rumunii. W związku z setną rocznicą tego wydarzenia i dwudziestą rocznicą wydania „Czarnej księgi komunizmu”, pierwszej tak kompleksowej publikacji opisującej zbrodnie w krajach komunistycznych, dwie rumuńskiej instytucje Memoriał Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu z Syhotu Marmaroskiego oraz Uniwersytet Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce we współpracy z Instytutem Polskim w Bukareszcie i Fundacją Hanns Seidel zorganizowały międzynarodową konferencję naukową poświęconą tematyce represji.

Wydarzenie rozpoczęło się na najlepszym w Rumunii Uniwersytecie Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce wykładem francuskiego badacza i głównego redaktora „Czarnej księgi komunizmu” prof. Stéphana Courtoisa, w obecności przedstawicieli środowiska naukowego, a także ponad 100 studentów i doktorantów.

W dniach 13-15 października eksperci uczestniczący w konferencji wygłosili natomiast cykl wykładów poświęconych represjom w różnych krajach świata w Memoriale Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu w Syhocie Marmaroskim. Polskę w czasie wydarzenia reprezentowało dwoje specjalistów – prof. Patryk Pleskot z Instytut Pamięci Narodowej, który prowadzi badania na tematy związane m.in. z historią społeczno-kulturalną i polityczną PRL, epoką „Solidarności”, działalnością służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych oraz Anna Richter z Fundacji Ośrodka KARTA, która przybliżyła doświadczenie „Karty” w dokumentowaniu historii Polski XX wieku.

– Memoriał w Syhocie jest wstrząsającym miejscem. Mieści się w byłym więzieniu, w którym w czasach stalinowskich działała katownia dla więźniów politycznych. Jest miejscem, które tragicznie zapisało się w historii Rumunii. W 1993 roku niezwykle szanowana rumuńska dysydentka i bardzo ceniona poetka Ana Blandiana wraz z mężem Romulusem Rusanem oraz prowadzoną przez nich fundacją Academia Civica zainicjowali przekształcenie tego kompleksu w pierwsze na świecie miejsce pamięci ofiar komunizmu – wyjaśnia Agnieszka Skieterska, dyrektor Instytutu Polskiego w Bukareszcie.

Od tego czasu fundacja zajmuje się bogatą działalnością naukową i obywatelską we współpracy z rumuńskimi i międzynarodowymi instytucjami. Działa przy niej także Międzynarodowe Centrum Badań nad Komunizmem.

– Zależało nam, aby w debacie o represjach komunistycznych toczonej w tak symbolicznym miejscu mocno wybrzmiały głosy przybliżające polskie tragiczne doświadczenia tego czasu – dodaje dyrektor Skieterska.

Gościem konferencji poświęconej 100-leciu represji komunistycznych był też m.in. wybitny znawca historii Rumunii Dennis Deletant z Wielkiej Brytanii, a także specjaliści z Rumunii, Niemiec, Mołdawii, Holandii i Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Instytut Polski w Bukareszcie/ho

 

http://radiozagranica.pl/8/82/Artykul/330789,W-Rumunii-o-100leciu-represji-komunistycznych