Home » Română » Memorial » Din "marea de amar" » 3-5 martie 1949 – rezoluția CC al PMR privind ”lupta pentru întărirea alianței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare”

3-5 martie 1949 – rezoluția CC al PMR privind ”lupta pentru întărirea alianței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare”

posted in: Din "marea de amar"

rezolutia plenariei din 3 5 martie 1949 in Romania LiberaLa plenara CC al PMR din 3-5 martie 1949 se adoptă rezoluția privind ”lupta pentru întărirea alianței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare și transformarea socialsită a agriculturii” care prevedea organizarea gospodăriilor agricole de stat (GAS), a gospodăriilor coelctive (GAC) și a stațiilor de mașini și tractoare (SMT). Primele unități vor fi romate pe proprietățile expropriate pe baza decretului din 2 martie 1949