Home » Română » Memorial » Anunțuri » Anunț achiziție directă servicii integrate de proiectare, etapa studii și expertize + DALI

Anunț achiziție directă servicii integrate de proiectare, etapa studii și expertize + DALI

posted in: Anunțuri, Proiect PNRR

 

În vederea derulării și implementării activităților din cadrul proiectului Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței Anticomuniste din Sighetu Marmației. Componenta 1: Spațiu expozițional amenajat în podul clădirii muzeului cu o suprafață de 98 mp; Componenta 2: Centru multifuncțional, proiect finanțat prin PNRR / Pilonul IV /Componenta C11 – Turism și cultură / Investiția I2 – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale, FUNDAȚIA ACADEMIA CIVICĂ achiziționează, în conformitate cu articolul 2, aliniatul 2 din Îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență,  prin achiziție directă: servicii integrate de proiectare, etapa studii și expertize + DALI.

 1. Date identificare:

Denumire oficială: FUNDAȚIA ACADEMIA CIVICĂ

CIF: 6222669

Adresa: București, str. JL Calderon nr. 66

Tel: 0213125854

Email: acivica@memorialsighet.ro

Persoane de contact:  Ioana Boca, director executiv

 1. Obiectul achiziției directe/ Denumire contract:

servicii integrate de proiectare, etapa studii și expertize + DALI

 1. Data limită depunere ofertă: 16.03.2023
 2. Tip anunț: Cumpărare directă
 3. Tip contract: Servicii;
 4. Cod și denumire CPV:

71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

71340000-3 Servicii integrate de inginerie

71220000-6 Servicii de proiectare arhitectură

 1. Valoare estimată: 160.000,00 lei fără TVA
 2. Durata contractului: 5 luni de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de data de 31.07.2023;
 3. Documente: Temă de proiectare pentru Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței Anticomuniste din Sighetu Marmației.
 4. Descriere contract: Fundația Academia Civică, cu sediul în București, str. JL Calderon nr. 66. sector 2, telefon 0213125854, email acivica@memorialsighet.ro, intenţionează să atribuie prin „achizitie directă”, un contract de prestări „servicii integrate de proiectare, etapa studii și expertize+DALI pentru proiectul Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței Anticomuniste din Sighetu Marmației. Componenta 1: Spațiu expozițional amenajat în podul clădirii muzeului cu o suprafață de 98 mp; Componenta 2: Centru multifuncțional, proiect finanțat prin PNRR / Pilonul IV /Componenta C11 – Turism și cultură / Investiția I2 – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale În conformitate cu articolul 2, aliniatul 2 din Îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență: ”Dacă valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul privat poate achiziționa produse, servici, lucrări aplicând instrucțiunile aferente achiziției directe prevăzute la Capitolul 5 din prezentul îndrumar metodologic (5.1. Dacă valoarea estimată a achiziției, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute de Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, prin care se aplică procedura simplificată, beneficiarul privat achiziționează direct produse, servicii sau lucrări.)”, coroborat cu prevederile articolului 7 aliniatul 5 a legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările completărilor ulterioare: „Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.” și ținând cont de valoarea estimată a achiziției, procedura de achiziție aleasă este achiziția directă.
 5. Condiții referitoare la contract: Documentația de atribuire anexată
 6. Condiții de participare: A se vedea documentația de atribuire atașată prezentului anunț.

Documentația de atribuire conține: Temă de proiectare, Modele de formulare, Draft contract;

 1. Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut. În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preț minim, atunci în vederea desemnării ofertantului câştigător, se va solicita, în scris, respectivilor ofertanți, pentru departajare, o nouă ofertă de preț. Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate și vor fi respinse. În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condițiile de participare sau refuză încheierea contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de atribuire.
 2. Informații suplimentare: Locul și termenul de solicitare a clarificărilor la documentele achiziției prin email acivica@memorialsighet.ro, cu cel putin 24 de ore înainte de termen limită primire oferte.

Toți operatorii economici interesați vor transmite ofertele pe e-mail la adresa acivica@memorialsighet.ro, prin poștă sau direct la sediul nostru din București, str. J.L. Calderon nr. 66, până la termenul limită de primire oferte stabilite.(luni-joi, orele 9-17, vineri, orele 9-15). Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate și vor fi respinse. În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condițiile de participare sau refuză încheierea contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de adjudecare. Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în moneda națională și să fie valabile 60 de zile de la termenul limită primire oferte.

Tema de proiectare, Modelele de formulare, Draftul de contract pentru achiziția serviciilor ce fac obiectul solicitării pot fi descărcate de pe site-ul www.memorialsighet.ro.

 

Descărcare documente:

Anunt intenție achiziție directă servicii proiectare

Tema de proiectare

Model Declarație beneficiar real

Model ofertă servicii de proiectare

Draft contract