Home » Română » Memorial » Din "marea de amar" » Decretul 89/17 februarie 1958 – înființarea ”locurilor de muncă obligatorii”

Decretul 89/17 februarie 1958 – înființarea ”locurilor de muncă obligatorii”

posted in: Din "marea de amar"

3 decret 1958După ce în 1954 decretul nr. 6/1950 a fost anulat, la 17 februarie 1958 un nou decret al Prezidiului MAI revenea la prevederile acelui decret.  Prezidiul Marii Adunări Naţionale a adoptat Decretul 89 prin care s-au înfiinţat aşa-numitele ,,locuri de muncă obligatorii”, în care urmau să fie internate persoanele care prin ,,faptele sau manifestările lor primejduiesc sau încearcă să primejduiască ordinea în stat, dacă ele nu constituie infracţiuni”.

Deşi în scriptele Securităţii numărul celor arestaţi pe baza noului decret nu trece de 4000, el a fost de câteva ori mai mare

 

Muzeul Sighet: Sala 6 – România închisorilor