Home » Română » Memorial » Din "marea de amar" » Procesul Noica-Pillat. Cultura în boxa acuzaţilor

Procesul Noica-Pillat. Cultura în boxa acuzaţilor

posted in: Din "marea de amar"

Pentru intelectualii mai vârstnici au fost re­gi­zate umilitoare procese publice, în cadrul cărora erau expuşi în faţa unor săli de muncitori – de fapt, mem­bri ai Securităţii –, acuzaţi fiind că s-au ma­nifestat duşmănos faţă de regim.

A fost cazul com­pozitorului Mihail Andricu, al sculptoriţei Miliţa Pătraşcu, al familiei medicului Marius Nasta. După ce procesele se desfăşurau la Bucureşti, în princi­palele oraşe din ţară erau reproduse înregistrările lor audio, în faţa unor săli de intelectuali. Deşi „sălile de muncitori” cereau prin vociferări con­dam­narea la moarte a inculpaţilor, până la urmă erau eliberaţi, fără să se mai anunţe. 

Tot astfel, câţiva solişti de renume ai Operei din Bucureşti (Şerban Tassian, Valentina Creţoiu, Dinu Bădescu, Cornelia Gavrilescu) au fost condamnaţi, printr-un proces sinistru, la 7 luni închisoare pentru „huliganism politic”. Ţelul ur­mărit era ca prin aceste spectacole publice să fie intimidată intelectualitatea.

În acest context sumbru pentru cultura română, s-a desfăşurat în 1960 Procesul Noica-Pillat, soldat cu verdicte draconice. Ca şi în anii ’50, era un proces fabricat, cu intenţia de a reduce la tăcere elita culturii care încă nu fusese distrusă şi de a înspăimânta pe eventualii curajoşi care nu voiau să se supună dogmelor realismului socialist şi izolării faţă de Occident.

Romulus Rusan

 

 

 

 

Procesul Noica-Pillat

 

PEDEPSELE

25 ani muncă silnică – Constantin Noica

25 ani muncă silnică – Constantin Pillat

20 ani muncă silnică – Ion Mitucă

18 ani muncă silnică – Arşavir Acterian

16 ani muncă silnică – Gheorghe Florian

16 ani muncă silnică – Sandu Lăzărescu

15 ani muncă silnică – Constantin Ranetti

14 ani muncă silnică – Alexandru Paleologu

13 ani muncă silnică – Iacob Noica

12 ani muncă silnică – Nicu Steinhardt

9 ani închisoare corecţională – Constantin Răileanu

8 ani închisoare corecţională – Beatrice Strelisker

8 ani închisoare corecţională – Marietta Sadova Acterian

8 ani închisoare corecţională – Emanoil Vidrescu

8 ani închisoare corecţională – Nicolae Radian

7 ani închisoare corecţională – Sergiu Al George

7 ani închisoare corecţională – Remus Niculescu

7 ani închisoare corecţională – Theodor Enescu

7 ani închisoare corecţională – Vladimir Streinu

7 ani închisoare corecţională – Vlad Aurelian

6 ani închisoare corecţională – Anca Ionescu

6 ani închisoare corecţională – Simina Mezincescu

6 ani închisoare corecţională – Păstorel Teodoreanu

 

 

 

ANCHETATORI

 

ONEA MIRCEA, locotenent major avansat căpitan

CRĂCIUN IOSIF, locotenent major

NEDEDLCU S., căpitan

DULPOVICI ANATOLI, căpitan

MINCU GHEORGHE, locotenent major

MICUTELU CONSTANTIN, locotenent major

GUDINA T., locotenent major

PUŞCOCI GHEORGHE

MARIN ANGHEL, căpitan

Ei sunt cei ce semnează procesele verbale de intergatoriu, fiind subordonaţi maiorului JACK SIMON şi colonelului NICOLAE DUMITRESCU subordonat la rândul său colonelului FRANCISC BUTYKA, subordonat direct generalilor GH. PINTILIE (Pantiuşa Bodnarenco) şi ALEXANDRU NIKOLSKI