13 septembrie 1945

După o amânare de peste două săptămâni după Proclamația Regelui Mihai din seara de 23 august 1944 prin care anunța ruperea alianței cu Axa, delegația română, aflată la Moscova pentru semnarea armistițiului a purtat negocieri cu delegația sovietică. Aceasta reprezenta și celelalte Puteri Aliate și era condusă de mareșalul Rodion Malinovski.

Iată câteva puncte mai importante ale armistițiului:

1. De la 24 august 1944, ora 4 a.m., România a încetat cu totul operațiunile militare împotriva Uniunii Republicii Sovietice Socialiste pe toate teatrele de război, a ieșit din războiul Națiunilor Unite, a rupt relațiunile cu Germania și sateliții săi, a intrat în război și duce războiul alături de Puterile Aliate împotriva Germaniei și Ungariei, cu scopul de a restaura independența și suveranitatea României, pentru care scop va pune la dispoziție nu mai puțin de 12 divizii de infanterie, cu mijloacele suplimentare.

Operațiunile militare din partea forțelor române, inclusiv forțele navale și aeriene, împotriva Germaniei și Ungariei, vor fi puse sub comanda generală a Înaltului Comandament Aliat (sovietic).

(… … …)…

3. Guvernul și Înaltul Comandament al României vor asigura forțelor sovietice și ale celorlalți Aliați înlesniri pentru libera lor mișcare pe teritoriul României, în orice direcție, dacă faptul este cerut de către situația militară. Guvernul și Înaltul Comandament al României, acordând orice concurs posibil pentru o astfel de mișcare, prin mijloacele lor de comunicare și pe cheltuiala lor, pe pământ, pe apă și în aer.

(… … …)…

10. Guvernul Român trebuie să facă în mod regulat, în monedă românească, plățile cerute de către Înaltul Comandament Aliat (sovietic), pentru îndeplinirea funcțiunilor sale și în caz de necesitate va asigura folosința întreprinderilor industriale și de transport aflate pe teritoriul României, precum și a mijloacelor de comunicație, stațiunilor generatoare de energie, întreprinderilor și instalațiilor de utilitate publică, depozitelor de combustibil, petrol, alimente și alte materiale sau servicii în acord cu instrucțiunile date de către Înaltul Comandament Aliat (sovietic).

Vasele de comerț românești, care se găsesc atât în apele românești, cât și în cele străine, vor fi supuse controlului operativ al Înaltului Comandament Aliat (sovietic), pentru folosirea lor în interesul general al aliaților.

(… … …)…

14. Guvernul și Înaltul Comandament Român se obligă să colaboreze cu Înaltul Comandament Aliat (sovietic), la arestarea și judecarea persoanelor acuzate de crime de război.

15. Guvernul Român se obligă să dizolve imediat toate organizațiile prohitleriste de tip fascist aflate pe teritoriul românesc, atât cele politice, militare sau paramilitare, cât și orice alte organizații care duc propagandă ostilă Națiunilor Unite și în special Uniunii Sovietice, nepermițând în viitor existența unor astfel de organizații.

16. Tipărirea, importul și răspândirea în România a publicațiilor periodice și neperiodice, prezentarea spectacolelor de teatru și a filmelor, funcționarea stațiunilor de T.F.F., Poștă, Telegraf și Telefon, vor fi executate în acord cu Înaltul Comandament Aliat (sovietic).

(… … …)…

18. Va fi înființată o Comisie de Control Aliată, care va lua asupra sa, până la încheierea păcii, reglementarea și controlul executării prezentelor condițiuni, sub directivele generale și ordinele Înaltului Comandament Aliat (sovietic) acționând în numele Puterilor Aliate.

(… … …)…

20. Prezentele condițiuni intră în vigoare în momentul semnării lor.

Făcut la Moscova, în patru exemplare, fiecare în limbile rusă, engleză și română, exemplarele rusești și englezești fiind autentice.

12 septembrie 1944

Din însărcinarea guvernelor Statelor Unite ale Americii, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și Regatului Unit:

Malinovski

Din însărcinarea guvernului și Înaltului Comandament al României:

Lucrețiu Pătrășcanu

G-ral Adj. D. Dămăceanu

B. Știrbei

G. Popp

 

După Reuben H. Markham, „România sub jugul sovietic”, Fundaţia Academia Civică, 1996, pp. 105-107 (originalul lucrării a apărut la Boston în 1949 la Meador Publishing Company)