Arhiva

posted in: Departements

Arhiva Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei cuprinde miii de pagini de documente şi fotografii provenind din arhive private sau publice. Jurnale, acte legate de detenţie, scrisori, fotografii de familie  se regăsesc în arhiva Centrului Internaţional de Studii asupra Comunismului.

Arhiva de documente cuprinde peste 1500 de dosare, cu mii de pagini de documente, iar la rândul ei arhiva foto are mii de fotografii incluse în 1500 de dosare.

De asemenea, au fost strânse numeroase obiecte provenind de la foştii deţinuţi politici sau de la cei care au fost deportaţi. Majoritatea obiectelor se regăsesc în sălile Muzeului de la Sighet.

De-a lungul existenţei sale, Centrul de studii al Memorialului a reuşit să strângă nu doar un număr considerabil de documente de la foştii deţinuţi şi deportaţi pe motive politice, ci şi de la arhivele Ministerului Justiţiei. Între acestea, cele mai importante prin caracterul lor oficial sunt fişele matricole penale ale celor ce au trecut prin închisori şi lagăre de muncă. Deşi în număr de doar 93.000 (şi acestea salvate dintr-un număr mult mai mare, dispărute sau distruse), ele constituie un eşantion cu valoare ştiinţifică ridicată, suficient pentru stabilirea a numeroase date caracteristice sistemului concentraţionar din România în perioada 1945-1989. (mai multe informaţii depsre proiectul Recensămânul

Un fond important al arhivei Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei  îl reprezenită fondul Morţi în detenţie, cuprinzând sute de copii ale actelor de deces ale persoanelor care au murit în detenţie, acte emise de Sfaturile Populare din oraşele unde existau închisori politice