Home » Français » Centre d’Etudes » Recensement » Fiche d’incarcération: Corneliu Coposu

Fiche d’incarcération: Corneliu Coposu

posted in: Recensement

Corneliu Coposu(1914-1995)

Secretar al lui Iuliu Maniu, apoi secretar general adjunct al Partidului Naţional Ţărănesc.

A fost arestat în 1947 şi condamnat la 15 ani muncă silnică pentru “activitate intensă contra clasei muncitoare”. La expirarea pedepsei, în 1962, i s-a stabilit domiciliu obligatoriu la Rubla, Valea Călmăţui.

După eliberare, a păstrat legăturile de partid cu foştii colegi de închisoare, fiind urmărit în permanenţă de către Securitate. În ciuda acestui fapt reuşeşte, în 1987, să înscrie, în clandestinitate, PNŢ în Internaţionala Creştin Democrată.

După 1989 este conducătorul emblematic al opoziţiei care combătea perpetuarea structurilor comuniste şi monopolizarea puterii de către fosta nomenclatură. Moartea sa, la 11 noiembrie 1995, a însemnat o imensă pierdere pentru democraţia românească.

Fiche d’incarcération:

Fişă de încarcerareFişă de încarcerare