Fişă matricolă penală: Petre Papacostea

(1893-1969) Licenţiat în drept, eminent avocat. Secretar politic al generalului Averescu. Director general al Poştelor în guvernul Averescu (1926-1927). În … Read More