Fişă matricolă penală: Daniel Ciugureanu

(1885-1950) Fruntaş al Partidului Naţional Moldovenesc, unul dintre promotorii Unirii Basarabiei cu România, fost preşedinte al Consiliului de Miniştri al … Read More