Fişă matricolă penală: Onisifor Ghibu

(1883-1972) Pedagog, doctor în filosofie şi pedagogie la Jena, militant pentru Unire, demnitar în Consiliul Dirigent, profesor la Universitatea din … Read More